top of page

Vastuullisuusaskeleet

Voimistelun tulevaa neljää vuotta ohjaa yhdessä voimistelukentän kanssa tehty strategia, voimistelun tulevaisuus 2021-2024, joka rakentuu vastuullisen toiminnan ympärille ja keskittyy luomaan lisää vetovoimaa lasten voimisteluun.

Strateginen valinta, lasten voimistelu, jakautuu viiteen tavoitteeseen, joihin vastuullisuus nivoutuu olennaisesti. Tavoitteissa esiin nostetut laadukas lasten voimistelu sekä turvallisen toimintaympäristön takaaminen kulkevat käsikädessä vastuullisuustyön kanssa. Laadukas lasten voimistelu on vastuullista ja turvallisen toimintaympäristön luominen on tärkeä osa vastuullisuustyön teemoja.

Vastuullisuus ei ole vain lasten voimistelua vaan se on osa kaikkea voimistelua ja voimistelutoimintaa. Tämän vuoksi vastuullisesti on myös yksi voimistelun tulevaisuuden 2021-2024 arvoista ja sen tulee näkyä kaikessa voimistelussa, niin liiton tasolla, seura-arjessa kuin yksittäisten toimijoiden teoissa.

Vastuullisuustyö

Jokaisen Voimisteluliiton jäsenseuran on otettava vastuullisuustyöhön osaa ja sen työn tueksi on rakennettu seuran vastuullisuusaskeleet. Vastuullisen voimistelukulttuurin luominen on koko voimisteluväen yhteinen urakka, jolla taataan kaikille turvallinen ja tasavertainen toimintaympäristö hyvässä seurassa, unohtamatta puhtaasti kilpailemista ja ympäristöä.

Vastuullisuusaskelien tavoitteena on saada vastuullisuus osaksi jokaisen seuran arkea. Kaikki erilaiset voimistelun toimijat tietävät oman roolinsa ja vaikutuksensa vastuullisuustyössä. He osaavat tunnistaa ja puuttua epäkohtiin sekä edistää vastuullista kulttuuria omilla toimillaan. Vastuullisuus näkyy ulospäin niin muille voimistelutoimijoille kuin perheille ja lajin ulkopuolisille tahoillekin. Voimisteluväki osaa vaatia vastuullisuutta myös muilta toimijoilta ja toimia esimerkkinä laji- ja toimialarajojen yli.

Askeleiden hyödyntäminen

Askelmerkkien avulla seurat työstävät ja seuraavat toimintansa vastuullisuutta. Askeleet koostuvat eri teemojen alle sijoitetuista toimenpiteistä, jotka seurojen tulee käydä läpi ja ottaa osaksi omaa toimintaansa.

Askeleista löytyy kolme tasoa, jotka on suunnattu erilaisille seuroille. Jokaiselle seuralle on määritelty oma vähimmäistaso, mutta mikään ei estä tähtäämästä ja kehittämästä omaa seuraa vaadittua korkeammalle tasolle. Askeleiden tasot on kuvattu myöhemmin sivulla.

 

Askeleita seuraamalla seurat saavat helposti ja hallitusti käytyä läpi kaikki tarvittavat vastuullisuusteemat ja materiaalit, ja rakennettua vastuullista kulttuuria omaan seuraansa. Vastuullisuustyö ei lopu vain yhteen hetkelliseen ponnisteluun, vaan vastuullisuusaskeliin tulee palata säännöllisin väliajoin, jotta voidaan jatkaa vastuullisen voimistelun kehittämistä ja taata sen muodostuminen osaksi seura- ja voimistelutoiminnan arkea

Vastuullisuustyötä johtaa seuran hallitus/johtokunta ja vastuullisuusaskelien toteuttamisesta tulee kirjata läpikäydyt asiat ja päätökset pöytäkirjaan

Vastuullisuusaskeleet aloitetaan perustasolta, josta seurat etenevät vähintään omalle tasolleen saakka.

 • Johtokunta määrittelee seuran tavoitteleman vastuullisuustason

 • Seuran kaikkien toimijoiden tulee olla tietoisia vastuullisuustyöstä ja seura voi ohjata vastuullisuustyön tehtäviä eri toimijoilleen

 • Vastuullisuusasiat tulee käydä säännöllisesti läpi, esimerkiksi vuosittain, jotta voidaan varmistaa, että seuran kaikki toimijat ovat tietoisia vastuullisuustyöstä ja, jotta vastuullisuus näkyy pysyvänä osana seuran arkea.

 • Perustaso on suunnattu pienille ja keskivuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua sekä ryhmäliikuntaa

 • Tähtitaso on tarkoitettu seuroille, jotka tarjoavat kilpailutoimintaa sekä suuret harrasteseurat, lasten ja aikuisten tähtiseurat. Tähtitason seurojen tulee käydä läpi myös perustason materiaalit.

 • Pro-taso on suunnattu suurille kilpaseuroille ja Huippuvoimistelun tähtiseuroille. Pro-tasolla seurojen tulee käydä läpi myös perus- ja tähtitason materiaalit.

 • Jos seura tähtää esimerkiksi tähtitasolle, voivat he myös työstää heti alusta alkaen tähtitasolla kuvattuja asioita, kunhan perustason toimet tulevat työskentelyn aikana toteutettua (eli työstön järjestyksellä ei ole väliä)

Vastuullisuustyön tekeminen

Vastuullisen voimistelun puolesta

Vastuullisen valmennuksen ja ohjauksen puolesta

Aloittakaa vastuullisuustyö katsomalla seurava video.

 

Pohtikaa sen jälkeen seuraavia kysymyksiä joko yksin tai yhdessä.

 • Mitä vastuullisuus tarkoittaa minulle?

 • Mitä ajatuksia sanoista vastuullinen seura minulle tulee mieleen?

 • Mitä miellän kuuluvaksi seuraaviin teemoihin; hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, antidoping ja ympäristö

 • Miten vastuullisuus näkyy tai voisi näkyä minun seura-arjessani?

Vastuullisuustyön aluksi

Vastuullisuusaskeleet

Pienille ja keskisuurille seuroille, jotka tarjoavat harrastevoimistelua sekä ryhmäliikuntaa

Seuroille, jotka tarjoavat kilpailutoimintaa sekä suuret harrasteseurat, lasten ja aikuisten tähtiseurat.

Suurille kilpaseuroille ja Huippuvoimistelun tähtiseurat

Aloita klikkaamalla jotakin tasoa. Pääset siirtymään tasolta toiselle aina sivun yläreunassa olevia painikkeita pitkin. Jokaisesta tasosta on ladattavissa PDF muotoinen versio, joka sisältää kaikki tasolla vaadittavat toimet aihealueittain. Eli Tähtitason PDF versiolla on lueteltuna myös Perustasolla esitetyt toimet. Tätä listaa voi käyttää online-version sijasta tai tarkistuslistana kun halutaan seurata työn etenemistä. Vastuullisuusaskeleet on kokonaisuudessaan ladattavissa PDF muodossa tämän sivun yläreunasta.

Online-versiossa on teemoja ja toimenpiteitä avattu hieman enemmän ja onkin suositeltavaa käyttää online versiota työstön aikana.  

 • Lue lisää -painike avaa sinulle lisätietoikkunan, jossa on avattu kyseistä aihetta tarkemmin ja, jossa on kuvattuna tarvittavia toimenpiteitä eri tasoille

 • Suorat linkitykset on alleviivattuja ja tummennettuja kohtia tekstissä, joista pääset suoraan oikeaan koulutukseen, ulkoiselle sivulle tai mallidokumenttiin. 

 • Jokaisella tasolla on luettelo, joka laajenee ja näyttää lisätietoa teemasta kun viet hiiren tekstin päälle.

 

Muistattehan tutustua huolellisesti jokaiseen kohtaan ja linkitettyyn sivuun tai tiedostoon. 

 

bottom of page