top of page

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Suomen Voimisteluliitto Ry, Y-tunnus: 0200115-4

Valimotie 10, 00380 HELSINKI

Toimiston sähköposti: toimisto@voimistelu.fi

Yhteyshenkilö: Inkeri Lohikoski

 

Voimisteluklubi – materiaalia ja vinkkejä ohjaamisen ja seuratyön tueksi Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 

Voimisteluliiton voimisteluklubiin voivat kirjautua voimisteluseurojen ohjaajat, valmentajat ja muut seuratoimijat. Voimisteluklubista löytyy vinkkejä ja materiaalia ohjaamisen ja seuratyön tueksi. Voimisteluklubilaisille lähetetään tietoa myös omaan sähköpostiin. Henkilötietojen kerääminen on tarpeen käyttäjätunnusten luomiselle sekä viestinnän järjestämiselle. Voimisteluklubiin kuuluvat saavat maksutta Voimistelu-lehden neljä kertaa vuodessa. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 

Käsiteltävät henkilötiedot:

 

Rekisterissä käsitellään rekisteröitymisen ja viestinnän kannalta tarvittavia henkilötietoja. Näitä tietoja ovat:

• Etu- ja sukunimi

• Seura

• Sähköpostiosoite

• Katuosoite

• Postinumero ja postitoimipaikka

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitynyt itse täyttää omat henkilötietonsa rekisteriin liittyessään Voimisteluklubiin.

 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Voimisteluklubin sivuston järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröitynyt kuuluu Voimisteluklubiin.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

 

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- saada kopio omista henkilötiedoistaan;

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla jäsenyys Voimisteluklubiin poistuu);

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä;

- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimisteluliitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimisteluliitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Pakolliset tiedot

Pakollisilla tiedoilla mahdollistetaan rekisteröityminen Voimisteluklubiin ja sitä kautta tapahtuva viestintä.

Seuraus mikäli tietoja ei luovuta

Rekisteröitymistä Voimisteluklubiin ei vastaanoteta ilman pakollisten tietojen luovuttamista.

 

Yhteydenotot

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@voimistelu.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: Suomen Voimisteluliitto ry, Valimotie 10, 00380 HELSINKI

 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 13.9.2019.

bottom of page