top of page

Valmentaja

-7

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen 

 • Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille 

 • Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 

 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana 


Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Lajivalmentajan peruskoulutus (I-TASO) 

 • tai muu vastaava osaaminen 


Voimisteluliiton koulutuspolku 


Rooli 

 • Luotettava aikuinen 

 • Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta 

 • Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 

 • Esikuva ja roolimalli 

 • Hyvä tiedonkulku perheiden ja seuran välillä

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen 

 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 

 • Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

 • Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 

 • Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän tunteminen 

 • Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessin hallitseminen 

 • Koreografian teon alkeiden osaaminen 

 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 


Koulutettu valmentaja, vähintään 

 • Voimisteluvalmentajan jatkokoulutus (II-TASO) 

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli

 • Luotettava aikuinen 

 • Innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan sekä tukee voimistelijan itsetunnon kasvua

 • Kasvatusvastuu, opettaa pelisääntöjä, käyttäytymismalleja, joukkueessa toimimista, urheilukasvatusta 

 • Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä 

 • Esikuva ja roolimalli 

 • Urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

 • Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen 

 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 

 • Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen ja murrosiän huomioiminen 

 • Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessin hallitseminen 

 • Koreografian teon hyvä osaaminen 

 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) Kilpailu- ja valmennusjärjestelmän sekä sääntöjen osaaminen 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Valmentajan lajitutkinto (III-TASO)

 • EG:n 1-tason koulutus 

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 

 • Luotettava aikuinen Valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • Roolimalli ja esikuva Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun 

 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa 

 • Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

13-16

Valintavaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus

 • Lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen 

 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen 

 • Koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen 

 • Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen 

 • Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessn hallitseminen 

 • Drop outia ennaltaehkäisevä toiminta 

 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) Kilpailuihin valmistautumisen ja kilpailutilanteiden kokonaisvaltainen hallitseminen 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

 • Valmentajan lajitutkinto (III-TASO) 

 • EG:n 2-tason koulutus 

 • Liikunnan ammattitutkinto (IV tai V TASO) 

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 

 • Valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • Positiivinen ja avoin vuorovaikutussuhde voimistelijan ja valmentajan välillä 

 • Roolimalli ja luotettava aikuinen Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan 

 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • Edistää joukkueen sisäistä kuuluvuuden tunnetta ja voimistelijan osallisuutta 

 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien tai valmennustiimin kanssa 

 • Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen asteiden hallitseminen ja ymmärtäminen 

 • Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen 

 • Ryhmädynamiikan ja ryhmäytymisprosessin hallitseminen 

 • Koreografian vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen 

 • Kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen 

 • Menestymiseen tähtäävän kilpailemisen kokonaisvaltainen hallitseminen 

 • Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään

 • Valmentajan lajitutkinto (III-taso) 

 • Valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto (VAT, VEAT) 

 • EG:n 3-tason koulutus 

 • tai muu vastaava osaaminen 

 • Täydennyskoulutus


Rooli

 • Valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan 

 • Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • Kannustaa ja tukee urheilu-uran jatkumista aikuisikään 

 • Edistää joukkueen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voimistelijoiden osallisuutta 

 • Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin 

 • Voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen 

 • Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen 

 • Hyvä yhteistyö muiden valmentajien ja valmennustiimin kanssa

+
-
bottom of page