top of page

Valmennus

-7

Lapsuusvaihe

+
-

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista motoristen perustaitojen sekä perusominaisuuksien kehittämistä. Lajista ja liikunnasta innostuminen. 


Kokonaisliikuntamäärä 

 • 20 h/vko liikuntaa --> n. 3 h /päivä 

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Lajiharjoitusmäärä 

 • harjoitusmäärä 1-4 h/vko 

 • 1-3 krt/vko 


Muu liikunta / ulkoilu 

 • sisältää pelit, leikit, liikuntahetket päiväkodissa / koululiikunnan, ulkoilut tms. 


Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 


Leiritys 

 • seuran treenipäivät

 • Voimisteluliiton Alkupolkuleiri

 

Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa 

 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille 

 • harjoittelun pohjana pääpiirteittäinen kausisuunnitelma, jossa listattuna ainakin kauden oppimistavoitteet 

 • valmennuksen tuntisuunnitelma 

 • läsnäoloseuranta


Tuntimäärät taulukkomuodossa

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista 


Kokonaisliikuntamäärä 

 • väh. 20 h / vko -> n. 3 h /päivä 

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 

 • monipuolinen liikunnallinen aktiivisuus avainasemassa harjoituspohjan luomisessa


Lajiharjoitusmäärä

sisältää laji- ja oheisharjoittelun

 • 2-4 krt / vko

 • 5-10 h / vko 


Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms. 

 • muita suositeltavia lajeja ovat esimerkiksi yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi 


Lasten ja nuorten liikuntasuositus 


Leiritys 

 • seuran treenipäivät ja leirit 

 • Voimisteluliiton Alkupolkuleiri ja 2.luokan leirit 

 • 2-6 leiripäivää/vuosi 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa 

 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille 

 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma 

 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta 

 • fyysisten ominaisuuksien sekä perustaitojen kehittymisen seuranta esim. testaamalla 

 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku 

 • joukkueen ryhmäytymisen huomioiminen 

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Suunnittelun ja seurannan tueksi suoritusmerkit


Tiivistetty taulukkomuoto

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. Yksilöllisen kehityksen huomioimisen lisääminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinnan opettelu. 


Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h / vko 

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 

 • lajiharjoitusmäärän kasvaessa tulisi edelleen säilyttää riittävä kokonaisliikuntamäärä


Lajiharjoitusmäärä 

sisältää laji- ja oheisharjoittelun 

 • 4-6 krt / vko 

 • 8-15 h / vko 


Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms. 

 • muita suositeltavia lajeja ovat esimerkiksi yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi 


Lasten ja nuorten liikuntasuositus


Leiritys

 • seuran treenipäivät ja leirit 

 • Voimisteluliiton valtakunnalliset 3. ja 4. luokan leirit

 • 8-12 leiripäivää/vuosi 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa

 • valmennustiimin rakentaminen 

 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille 

 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma 

 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta 

 • fyysisten ominaisuuksien sekä perustaitojen kehittymisen seuranta esim. testaamalla 

 • kuormituksen seuranta esimerkiksi toistomääriä suunnittelemalla ja seuraamalla 

 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat 

 • joukkueen ryhmäytymisen huomioiminen 

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmennustiimin oman toiminnan arviointi 

 • yhteistyö valmentajien välillä sekä seuran sisäisesti että seurojen välillä


Tiivistetty taulukkomuoto

13-16

Valintavaihe

+
-

Valmennus yksilöllistä ja vuoropuhelua. Vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää. Sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta 


Lajiharjoitusmäärä 

sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, juoksun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn

 • 5-7 krt / vko

 • 12-17 h / vko


Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan, ulkoilun, muut liikuntaharrastukset tms.

 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi 


Kokonaisliikuntamäärä

 • 20-30 h/vko 

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Aktiivinen arki

 


Leiritys

 • treenipäivät 

 • Voimisteluliiton valtakunnalliset 4.luokan ja SM-tason leirit 

 • nuorten maajoukkueleirit 

 • yläkoululeiritys

 • kansainväliset leirit 

 • 3-5 kpl/vuosi, yht. 9-20 pv/v 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta 

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa (valmennustiimi) 

 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille ottaen huomioon voimistelijat yksilöinä 

 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma l

 • äsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta 

 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta esim. testaamalla 

 • kuormituksen seuranta esimerkiksi toistomääriä suunnittelemalla ja seuraamalla 

 • liike- ja liikeyhdistelmäseuranta sekä onnistumisprosentti 

 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat 

 • joukkueen ryhmäytymisen huomioiminen 

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmennustiimin oman toiminnan arviointi 

 • yhteistyö valmentajien välillä sekä seuran sisäisesti että seurojen välillä


Tiivistetty taulukkomuoto

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä. Huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen sekä huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen 


Lajiharjoitusmäärä 

sisältää laji- ja oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan, juoksun, huoltavan harjoittelun ja verryttelyn 

 • 7-10 krt/vko 

 • 15-22 h/vko 


Muu liikunta / ulkoilu

 • sisältää koululiikunnan, omatoimisen liikunnan, hyötyliikunnan, ulkoilun, muut liikuntaharrastukset tms. 

 • muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit, tanssi


Kokonaisliikuntamäärä 

 • 20-30 h / vko 

 • sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Aktiivinen arki


Leiritys

 • treenipäivät 

 • Voimisteluliiton SM-tason leirit 

 • nuorten ja aikuisten maajoukkueleirit

 • kansainväliset leirit 

 • 4-10 kpl/vuosi, yht. 12-40 pv/v 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta

 • suositus: yksi valmentaja per 6-8 voimistelijaa (valmennustiimi) 

 • suunnittelun pohjana pitkän tähtäimen suunnitelma seuraaville vuosille ottaen huomioon voimistelijat yksilöinä 

 • harjoittelun pohjana valmennuksen kausi-, viikko- ja tuntisuunnitelma 

 • läsnäoloseuranta, ajoittainen kokonaisliikuntamäärän seuranta 

 • fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seuranta testaamalla 

 • kuormituksen ja harjoittelun rytmityksen suunnittelu ja seuranta 

 • liike- ja liikeyhdistelmäseuranta sekä onnistumisprosentti 

 • suunnittelussa huomio loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn huomioimalla lajin vaatimukset ja tyyppivammat 

 • joukkueen harjoitteluilmapiirin huomioiminen 

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmennustiimin oman toiminnan arviointi 

 • yhteistyö valmentajien välillä sekä seuran sisäisesti että seurojen välillä


Tiivistetty taulukkomuoto

+
-
bottom of page