top of page

Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

-7

Lapsuusvaihe

+
-

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 

aktiivinen voimistelu-uran aloitus 


Urheilullinen elämäntapa 

 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 

 • Ajankäyttö/vrk: uni vähintään 10h, liikuntaa 3-4h 

 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 

 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • Harjoitustilanteessa viihtyminen 

 • Voimistelun ilon löytäminen 

 • Lajileikeistä innostuminen 

 • Ryhmässä toimimaan oppiminen

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

”OPPII JA OMAKSUU” 

voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen 


Urheilullinen elämäntapa 

 • Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

 • Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h 

 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen

Terveelliset elämäntavat 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • Harjoitustilanteessa viihtyminen 

 • Voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen 

 • Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen 

 • Oppimisesta kiinnostuminen 

 • Harjoittelun merkityksen ymmärtäminen edellytyksenä oppimiselle 

 • Joukkueen merkityksen kasvaminen 

 • Kilpailemiseen opetteleminen

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE”

kilpaurheilijaksi kasvaminen 


Urheilullinen elämäntapa 

 • Terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen 

 • Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3-7h 

 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Terve urheilija

https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/ 

https://terveurheilija.fi/harjoittelu/nuori-urheilija/ 

Terve Voimistelija


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • Harjoittelusta nauttiminen 

 • Voimistelun ilon säilyttäminen 

 • Harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen Itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen 

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 

 • Joukkueen tärkeän merkityksen tunnistaminen 

 • Halun menestyä kasvaminen 

 • Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen 

 • Säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen

13-16

Valintavaihe

+
-

”KEHITTYY JA MENESTYY” 

voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla 


Urheilullinen elämäntapa 

 • Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen

 • Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja toteuttaminen käytännössä 

 • Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-7h 

 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Terve urheilija

Terve Voimistelija

 

Huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • Harjoittelusta nauttiminen 

 • Voimistelun ilon säilyttäminen 

 • Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen 

 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 

 • Kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen 

 • Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen 

 • Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen 

 • Kilpailemisesta nauttiminen Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 

 • Tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

”VALLOITTAA JA VOITTAA” 

kansainvälinen ura 


Urheilullinen elämäntapa 

 • Huippu-urheilijan elämäntapa 

 • Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen 

 • Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-7h 

 • Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Terve urheilija 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen 

 • Voimistelun ilon säilyttäminen 

 • Systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen 

 • Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen 

 • Kehittymisen halun ylläpitäminen 

 • Hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen 

 • Vuorovaikutuksen kehittyminen edelleen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 

 • Pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä 

 • Esikuvana toimiminen ja voimistelumaailman mahdollisuuksien avaaminen

+
-
bottom of page