top of page

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

-7

Lapsuusvaihe

+
-

Fyysinen kehittyminen 

 • pituuskasvu ja painon nousu nopeaa 

 • kehon mittasuhteet muuttuvat 

 • lihasten ja jänteiden voiman kehitys seuraa luiden pituuskasvua. Kun lapsen käsi- tai jalkalihasten voima ei vastaa pidentyneiden luiden vaatimuksia, luuston rasitusvammojen riski kasvaa 

 • hermoston kehittyminen nopeaa 

 • taidon oppiminen on nopeaa. Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt 


Fyysinen harjoittelu 

Painopisteenä ketteryys ja monipuolisuus 

 • harjoittelu perustuu fyysisten perusominaisuuksien kehittämiseen, erityisesti nopeus, liikkuvuus ja voima 

 • nopeus- ja koordinaatio-harjoittelu mukana jokaisessa harjoituksessa (perusnopeuden ja -ketteryyden harjoittaminen leikkien ja pelien avulla) 

 • voimaharjoittelu osana muuta lajiharjoittelua (lajinomaisen kehonhallinnan ja voimaominaisuuksien kehittäminen) 

 • monipuolinen liikkuvuusharjoittelu sekä passiivisesti että aktiivisesti (liikkuvuusharjoittelun oikea suoritustekniikka, ylä- ja alavartalon monipuolinen ja molemminpuolinen kehittäminen) 

 • tasapaino (monipuolinen ja molemminpuolinen tasapainoharjoittelu) 

 • peruskestävyyden harjoittelu lajiharjoittelussa sekä leikeissä, peleissä ja ulkoilussa 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä 

 • onnistumisten kokeminen 

 • itseluottamuksen tukeminen 

 • keskittymistaitojen harjoitteleminen 


Huomioithan, että 

 • lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta 

 • kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti 

 • pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin 

 • uudet tilanteet usein pelottavia 


Taidon oppiminen 

 • liikkumisen perustaitojen harjoittelu 

 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle lajiharjoituksen aikana 

 • harjoittelun runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen 


Tutustu myös: 

NTV FIG Age Group

MTV Ikäryhmien kehitysvaiheet


7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää kaikessa harjoittelussa 


Fyysinen kehittyminen 

 • suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin 

 • sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy 

 • nivelsiteet vahvistuvat 

 • lihasten kiinnityskohdat luissa edelleen rustomaiset 

 • sisäkorvan tasapaino-mekanismit kehittyvät 


Fyysinen harjoittelu 

Painopisteenä monipuolisuus ja kehonhallinta 

 • perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima (harjoittelu kehonpainolla, puhtaat liikeradat voimaharjoittelussa) 

 • nopeus- ja koordinaatioharjoittelussa liikenopeus ja -tiheys (leikit, kisailut) 

 • juokseminen osana jokaista lajiharjoitusta

 • monipuolinen ja molemminpuolinen liikkuvuus (aktiivinen ja passiivinen), oikean suoritustekniikan lisäksi lajinomainen suorituspuhtaus 

 • tasapaino (monipuolinen ja molemmipuolinen tasapainoharjoittelu) 

 • peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoituksissa ja harjoitusten ulkopuolella

 • Fyysinen Polku, katso erityisesti ikävaihe 7-10 v.


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä 

 • kilpailuista ja esiintymisestä nauttiminen 

 • onnistumisten kokeminen 

 • itseluottamuksen tukeminen 

 • ryhmässä toimiminen 


Huomioithan, että: 

 • lapsen mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa 

 • lapsi haluaa olla keskipisteenä 

 • lapsi opettelee ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita 


Taidon oppiminen 

 • liikkumisen perustaitojen vahvistaminen 

 • harjoittelun runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen 

 • paljon laadukkaita toistoja 

 • pitkäjänteisen ja tavoitteellisen harjoittelun opettelu 

 • lapsi oppii mallista 

 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle lajiharjoituksen aikana 


Tutustu myös: 

NTV FIG Age Group

MTV Ikäryhmien kehitysvaiheet


10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi tärkeää kaikessa harjoittelussa 


Fyysinen kehittyminen 

 • kasvupyrähdys alkaa (pojilla myöhemmin); yksilöllisyyden huomioiminen tyypillisten rasitusvammojen ehkäisemiseksi 

 • pienet lihasryhmät kehittyvät 

 • kehon osien kasvu eriaikaista 


Fyysinen harjoittelu

Painopisteenä kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen huomioiminen 

 • kasvupyrähdyksen aikana harjoittelun kokonaiskuormituksen kontrollointi 

 • hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomioita kasvukauden aikana 

 • ketteryyden harjoittaminen 

 • juokseminen osana jokaista lajiharjoitusta, juoksutekniikan ja voiman kehittäminen

 • lajinomainen voimaharjoittelu (laadukkaasti kehonpainolla, pienillä lisäpainoilla tai vastuskuminauhalla) 

 • liikkuvuuden monipuolinen harjoittelu kasvupyrähdys huomioiden (aktiivinen ja passiivinen sekä molemminpuolisuus) 

 • kestävyysharjoittelu osana lajiharjoittelua sekä lajiharjoitusten ulkopuolella monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa 

 • aerobista harjoittelua tulisi olla jossain muodossa mukana päivittäin 

 • Fyysinen Polku, katso erityisesti ikävaihe 10-13v.


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • positiivisuus kaikessa tekemisessä 

 • onnistumisten kokeminen 

 • yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen 

 • epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen 

 • itseluottamuksen tukeminen 

 • kilpailutilanteessa toimiminen ja kilpailujännityksen hallitseminen 


Huomioithan, että 

 • lapsi oppii ymmärtämään käsitteitä ja päätöksentekokyky paranee 

 • lapsi harjoittelee harjoituksiin ja kilpailutilanteisiin liittyviä psyykkisiä taitoja 

 • lapsi opettelee tekemään yhteistyötä ja ottamaan vastuuta 

 • lapsi opettelee toimimaan joukkueen jäsenenä 


Taidon oppiminen 

 • pitkäjänteinen ja tavoitteellinen harjoittelu 

 • harjoitteiden runsas variointi ja molempiin suuntiin tekeminen 

 • paljon laadukkaita toistoja 

 • aikaa organisoimattomalle harjoittelulle lajiharjoituksen aikana 

 • erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen harjoittelussa 


Tutustu myös: 

NTV FIG Age Group

MTV Ikäryhmien kehitysvaiheet 


Poikien valmentajan kannattaa tutustua myös MTV urapolkuun

13-16

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomiointi kaikessa harjoittelussa sekä urheilijan kokonaiskuormituksen hallinta 


Fyysinen kehittyminen 

 • kasvupyrähdys hidastuu 

 • luuston kasvu jatkuu 

 • hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät 


Fyysinen harjoittelu 

Painopisteenä räjähtävä voimantuotto ja liikkuvuus 

Fyysinen Polku, erityisesti valintavaihe 13-16v.


Liikkuvuus 

 • henkilökohtaiset kehityskohteet 

 • hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana 

 • aktiivinen liikkuvuusharjoittelu osana lajiharjoittelua 

 • passiivinen liikkuvuus lajiliikkeiden vaatimalla tasolla 

 • molemminpuolisuus 


Nopeus 

 • lajinomainen liikenopeus 

 • reaktiivinen nopeusharjoittelu 

 • räjähtävä nopeus edellyttää riittävää voimatasoa 

 • kovan juoksuvauhdin siirtäminen lajisuorituksiin


Voima 

 • lajinomainen voimaharjoittelu (kehonpainolla, kuminauhoilla ja pienillä lisäpainoilla) 

 • isompien lisäpainojen hyödyntäminen voimaharjoittelussa murrosiän jälkeen 

 • laadukkaat suoritustekniikat ja liikeradat myös voimaharjoittelussa 

 • hyvä lihastasapaino; kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana 


Kestävyys 

 • kestävyysharjoittelu osana lajiharjoittelua sekä lajiharjoitusten ulkopuolella

 • peruskestävyysharjoittelu palautumisen tukena ja lajiharjoittelun perustana 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa 

 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen 

 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa 

 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen 

 • kilpailupaineiden hallitseminen onnistumisten ja epäonnistumisten käsittely ja niistä oppiminen

 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka 

 • itseluottamuksen tukeminen suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen harjoittelu

 • itsearviointitaitojen kehittyminen 


Taidon oppiminen 

 • yksilöllisen kehittymisen huomiointi 

 • paljon laadukkaita toistoja 

 • harjoitteiden runsas variointi 

 • erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen harjoittelussa

 • kannustavan ja sallivan ilmapiirin luominen taidon oppimisen tueksi 

 • itsearviointitaitojen kehittyminen 


Tutustu myös: 

NTV FIG Age Group

MTV Ikäryhmien kehitysvaiheet

 

Poikien valmentajan kannattaa tutustua myös MTV urapolkuun

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Fyysinen harjoittelu 

Painopisteenä voima- ja nopeusominaisuuksien kehittäminen sekä kuormituksen ja harjoittelun suunnittelu ja seuranta, myös yksilöllisesti. 

Fyysinen Polku, Huippuvaihe 16-


Nopeus 

 • lajinomainen nopeustaitavuus 

 • liikenopeusharjoittelu 

 • räjähtävä nopeus edellyttää riittävää voimatasoa 

 • maksimaalisen juoksunopeuden kehittäminen ja siirtminen osaksi lajisuorituksia


Voima 

 • lajinomainen kesto-, perus-, nopeus- ja maksimivoima 

 • harjoittelu myös lisäpainoilla 

 • voimaharjoittelu sisällytettynä lajiharjoitteluun ja mahdollisuuksien mukaan erillisinä harjoituksina

 • lihastasapainon ylläpito 


Kestävyys 

 • kestävyysharjoittelu osana lajiharjoittelua sekä lajiharjoitusten ulkopuolella

 • peruskestävyysharjoittelu palautumisen tukena ja lajiharjoittelun perustana 


Liikkuvuus 

 • aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden ylläpito 

 • henkilökohtaiset kehityskohteet 

 • hyvä lihastasapaino 

 • molemminpuolisuus 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • urheilijan arjen hallinta 

 • paineiden hallitseminen erityisesti tavoitteellisesti merkittävissä kilpailuissa 

 • oman kehon tuntemus harjoittelussa 

 • halu kehittää itseään urheilijana 

 • itsearviointitaitojen hallinta ja hyödyntäminen 

 • vastuun ottaminen omasta harjoittelusta ja toiminnasta 

 • esikuvana oleminen ja vastuullinen käyttäytyminen myös sosiaalisessa mediassa 


Taidon oppiminen 

 • taidon oppimisen perustana laadukas harjoitussuunnittelu alku- ja loppuverryttelyineen terveiden treenipäivien saavuttamiseksi 

 • riittävästi laadukkaita toistoja 

 • yksilöllisesti hyväksi havaittujen harjoitteiden hyödyntäminen 

 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn hyödyntäminen harjoittelussa 


Tutustu myös: 

NTV FIG Age Group

MTV Ikäryhmien kehitysvaiheet


Poikien valmentajan kannattaa tutustua myös MTV urapolkuun

+
-
bottom of page