top of page

Ikäryhmän painopisteet

-7

Lapsuusvaihe

+
-


 • Vastuullinen voimistelu: laadukas lasten voimistelu 

 • Onnistumisten kokeminen ja voimistelun ilon löytäminen 

 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu 

 • Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen 

 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen 

 • Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen 

 • Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

7-10

Lapsuusvaihe

+
-


 • Vastuullinen voimistelu: erityisesti turvallinen harjoitusilmapiiri ja laadukas lasten voimistelu 

 • Innostus, laatu ja onnistumiset yhdessä 

 • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen 

 • Harjoitus- ja kilpailutilanteeseen keskittymisen opetteleminen 

 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu 

 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen 

 • Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

 • Riittävä kokonaisliikuntamäärä

10-13

Lapsuusvaihe

+
-
 • Vastuullinen voimistelu: erityisesti lasten oikeudet ja osallistaminen sekä itsetunnon ja minäkuvan kehittymisen tukeminen 

 • Tavoitteena luoda positiivinen asenne urheiluun ja rohkeus kasvaa omaan potentiaaliinsa 

 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailemiseen totuttautuminen 

 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen 

 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen 

 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana 

 • Murrosiän huomioiminen ja urheilijaksi kasvamisen tukeminen

13-16

Valintavaihe

+
-
 • Vastuullinen voimistelu: erityisesti itsetunnon ja minäkuvan tukeminen ja vahvistaminen sekä osallisuus toimintaan ja päätöksentekoon 

 • Positiivisuus yhdessä tekemisessä 

 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen 

 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen 

 • Onnistumisten ja pettymysten käsittely kilpailu-ja harjoitustilanteissa 

 • Laajan liikevalikoiman saavuttaminen 

 • Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana 

 • Murrosiän huomioiminen ja henkilökohtaisten rutiinien tarkentuminen 

 • Urheilijaksi kasvaminen ja itsearviointitaitojen kehittäminen

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-
 • Vastuullinen voimistelu: erityisesti esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen 

 • Positiivisuuden ja voimistelun ilon säilyttäminen 

 • Kokonaiskuormituksen hallitseminen ja riittävä palautuminen 

 • Huippusuorituksien saavuttaminen 

 • Tavoitteellinen kilpaileminen ja paineensietokyvyn vahvistaminen 

 • Huippu-urheilijan arjen hallinta ja urheilulliset elämäntavat

+
-
bottom of page