top of page

Vastuullisuusaskeleet

Tähtitaso

Turvallinen toimintaympäristö

Seuran ​kilpatoiminnassa olevat yli 12 vuotiaat voimistelijat suorittavat säännöllisesti Kahoot! kyselyn Epäasiallisesta käytöksestä ja Et ole yksin -toiminnasta.​ Lue lisää

Seuran toimijat suorittavat Et ole yksin -koulutuksen

Lue lisää

Seuralla on omat ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja ne ovat kaikilla seuran toimijoilla ja jäsenillä tiedossa, sekä esillä nettisivuilla Et ole yksin -palvelun linkityksien kera.

Seura käy läpi turvallisen seuran tarkistuslistan​

Hyvä hallinto

Seuran hallituksen/johtokunnan jäsenet ovat käyneet 

Seuran Hallinto -verkkokurssin

Seuralla on nimetty henkilö, joka vastaa vastuullisuuteen liittyvistä asioista, ja johon esimerkiksi jäsenet tai liitto voivat olla tarvittaessa yhteydessä. Henkilön yhteystiedot on esitetty nettisivuilla.

Seuralla on kirjattu auki nettisivuilleen kuvaus seuran toimintaperiaatteista ja toimintatavoista sekä eri toimijoiden vastuualueet ja roolit.

Seuran kaikille toimijoille

Seuran kaikki toimijat johtokunnasta ja hallinnosta valmentajiin ja ohjaajiin ovat tutustuneet alla oleviin materiaaleihin ja ymmärtävät niiden merkityksen. Materiaaleja voidaan käsitellä esimerkiksi seuran toimijoiden yhteisissä tilaisuuksissa tai koulutuksissa.

Lasten laadukas voimistelu

Laadukas lasten voimistelu on lapsilähtöistä ja tavoitteellista toimintaa, jossa jokaiselle on mahdollisuus kokea turvallisesti liikunnan riemua ja yhdessä tekemistä. Lue lisää

Lasten oikeudet

Lasten oikeudet koskevat kaikki alle 18-vuotiaita ja niihin kuuluu esimerkiksi oikeus tulla kuulluksia, oikeus yhdenvertaisuuteen sekä aikuisten velvollisuus suojella lasta. Lue lisää

Turvataidot

Turva taidot lisäävät valmentajien tietoa ja taitoa lasten kanssa toimimiseen ja korostaa lasten oikeuksia voimistelussa. Lue lisää

Valmentajan valta ja vastuu

Valmentajalla ja ohjaajalla on suuri merkitys lapsen ja nuoren urheilu-uralla. Lue lisää

Et ole yksin

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Seura edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista aktiivisesti toiminnassaan

 

Seuralla on vähintään kaksi toimenpidettä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen ja lisäämiseen seurassa

Antidoping

Seuran hallitus/johtokunta tutustuu voimistelun antidoping ohjelmaan ja päivittää tai lisää antidopingia koskevan kohdan sääntöihinsä

Antidoping kasvatus on osa valmennustyötä

Ympäristö

Seura arvioi omien toimintojensa ympäristövaikutuksia ja tiedostaa eri toiminnoista syntyvät ympäristövaikutukset

Seuran hallitus/johtokunta tutustuvat Urheiluseuran ympäristöopin perusteisiin

Seuran tapahtumien järjestämisessä on huomioitu voimistelun ympäristösuunnitelman tavoitteet

bottom of page