top of page

Valmentaja

-6

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

 • vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaaminen 

 • lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille 

 • laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 

 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana 

Kokonaisvastuu lasten valmennuksen koordinoinnista on koulutetulla valmentajalla: 


Rooli 

 • valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • luotettava aikuinen 

 • roolimalli ja esikuva Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 

 • tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä 

 • avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa; hyvä tiedonkulku 

 • toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien kanssa

6-8

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaaminen 

 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 

 • nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

 • laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 

 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen 

 • ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen 

 • koreografian teon alkeiden osaaminen 


Kokonaisvastuu lasten valmennuksen koordinoinnista on koulutetulla ammattivalmentajalla:

 • Lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)

 • FIG:n akatemia L1

 • Sääntötuntemus (III-taso)

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 

 • valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • luotettava aikuinen 

 • roolimalli ja esikuva 

 • edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken 

 • innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 

 • tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku 

 • toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien kanssa

8-11

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen 

 • vuorovaikutustaidot ja lapsen kohtaaminen

 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 

 • nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

 • laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 

 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 

 • kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen 

 • ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen 

 • koreografian teon hyvä osaaminen 


Kokonaisvastuu lasten valmennuksen koordinoinnista on koulutetulla ammattivalmentajalla: 

 • lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

 • FIG:n akatemia L1 

 • sääntötuntemus (II-taso ja tuomariseminaarit)

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 

 • valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • luotettava aikuinen 

 • roolimalli ja esikuva 

 • edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 

 • tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku 

 • toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien kanssa

11-13

Valintavaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen

 • vuorovaikutustaidot ja nuoren kohtaaminen 

 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 

 • nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

 • murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen 

 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen 

 • ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen

 • antidoping-osaaminen 

 • koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen 

 • kansainvälinen yhteistyö 


Koulutettu ammattivalmentaja

 • lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

 • liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-taso) 

 • FIG:n akatemia L2 

 • sääntötuntemus (I-taso ja tuomariseminaarit)

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 

 • valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • luotettava aikuinen 

 • roolimalli ja esikuva 

 • edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken 

 • innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun 

 • murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

 • voimistelijan itseluottamuksen ja itsearviointitaitojen kehittymisen tukeminen

 • avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku 

 • toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien, maajoukkuevalmentajien sekä lajipäällikön kanssa

13-15

Valintavaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus

 • nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen vuorovaikutustaidot ja nuoren kohtaaminen 

 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen 

 • nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 

 • murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen drop out - ilmiön ehkäisemiseksi toimiminen 

 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen kokonaisvaltainen hallitseminen 

 • koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen 

 • ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen 

 • antidoping-osaaminen 

 • kansainvälinen yhteistyö 


Koulutettu ammattivalmentaja 

 • lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

 • liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-taso) 

 • täydennyskoulutus 

 • FIG:n akatemia L3

 • sääntötuntemus (I-taso ja tuomariseminaarit)

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli

 • valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde 

 • edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken 

 • innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan 

 • murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • tukee voimistelijan itsetunnon ja itseluottamuksen kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • hyvä yhteistyö valmennustimin kesken 

 • tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi 

 • toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien, maajoukkuevalmentajien sekä lajipäällikön kanssa

15-30

Huippuvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 

 • nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen vuorovaikutustaidot ja urheilijan kohtaaminen 

 • lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen 

 • kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen drop out - ilmiön ehkäisemiseksi toimiminen 

 • motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 

 • kilpailuun valmistautumisen, kilpailemisen ja menestyksen kokonaisvaltainen hallitseminen 

 • ryhmä- ja joukkuedynamiikan hallitseminen 

 • koreografian teon vahva osaaminen tai asiantuntija-avun hyödyntäminen 

 • antidoping-osaaminen 

 • kansainvälinen yhteistyö 


Koulutettu ammattivalmentaja 

 • lajivalmentajan lajitutkinto (III-taso) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT)

 • liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-taso) 

 • täydennyskoulutus

 • FIG:n akatemia L3 

 • sääntötuntemus (I-taso ja tuomariseminaarit) 

 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 

 • valmennustiimin johtajana toimiminen 

 • ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde 

 • edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken 

 • innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan 

 • murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 

 • ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin - "Voimistelijan valinnat 24/7" 

 • voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen vahvuuksien kautta 

 • ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen 

 • hyvä yhteistyö valmennustiimin kesken 

 • tukee yhdessä huoltajien ja koulu-/opiskelumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi toimiva yhteistyö muiden seuravalmentajien, maajoukkuevalmentajien sekä lajipäällikön kanssa

bottom of page