top of page

Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

-6

Lapsuusvaihe

+
-

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 

 • aktiivinen voimistelu-uran aloitus 

 • urheilullinen elämäntapa 

 • liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen

 • terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 

 • ajankäyttö/vrk: uni vähintään 10h, liikuntaa 3-4h 

 • ruokailukerrat/vrk: 4-6x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat , "Syödään yhdessä" - ruokasuositukset lapsiperheille

 • huippu-urheilijaksi kasvaminen harjoitustilanteessa viihtyminen 

 • voimistelun ilon löytäminen lajileikeistä innostuminen ryhmässä toimimaan oppiminen 

 • vuorovaikutus valmentajan kanssa

6-8

Lapsuusvaihe

+
-

”OPPII JA OMAKSUU” 

 • voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen 

 • urheilullinen elämäntapa 

 • urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen  

 • terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen

 • ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h 

 • ruokailukerrat/vrk: 4-6x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat 

 • huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • harjoitustilanteessa viihtyminen 

 • voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen 

 • säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen 

 • oppimisesta kiinnostuminen 

 • harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen 

 • ryhmän merkityksen kasvaminen 

 • rohkeus esiintyä 

 • omista välineistä ja tavaroista huolehtiminen 

 • vuorovaikutus valmentajien kanssa

8-11

Lapsuusvaihe

+
-

”OPPII JA OMAKSUU” 

 • voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen

 • urheilullinen elämäntapa 

 • urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen 

 • terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 

 • ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h 

 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat 

 • huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • harjoitustilanteessa viihtyminen 

 • voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen 

 • säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen 

 • oppimisesta kiinnostuminen 

 • harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen 

 • ryhmän merkityksen kasvaminen 

 • kilpailemaan oppiminen 

 • rohkeus esiintyä 

 • omista välineistä ja tavaroista huolehtiminen 

 • vuorovaikutus valmentajien ja eri sidosryhmien kanssa


Terve urheilija-materiaalit

11-13

Valintavaihe

+
-

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE” 

 • kilpaurheilijaksi kasvaminen 

 • urheilullinen elämäntapa 

 • terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen 

 • ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3-7h (huomioiden harjoittelun rytmitys) 

 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat 

 • huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • harjoittelusta nauttiminen 

 • voimistelun ilon säilyttäminen 

 • harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen 

 • itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen 

 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 

 • ryhmän ja ystävien tärkeän merkityksen tunnistaminen 

 • halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa 

 • palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen 

 • opetteleminen säännölliseen kilpailemiseen 

 • totuttautuminen ylpeys lajista ja omista taidoista 

 • vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 


Terve urheilija - materiaalit

Terve voimistelija - materiaalit 

13-15

Valintavaihe

+
-

”KEHITTYY JA MENESTYY” 

 • voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla 

 • urheilullinen elämäntapa 

 • huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ 

 • terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen 

 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h (huomioiden harjoittelun rytmitys) 

 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat 

 • huippu-urheilijaksi kasvaminen 

 • harjoittelusta nauttiminen 

 • voimistelun ilon säilyttäminen 

 • laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen 

 • halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle 

 • vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa 

 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 

 • kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen 

 • arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen 

 • palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen 

 • pettymysten käsitteleminen 

 • kilpailemisesta nauttiminen 

 • vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 

 • tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

 

Terve urheilija - materiaalit

Terve voimistelija - materiaalit  

15-30

Huippuvaihe

+
-

”VALLOITTAA JA VOITTAA” 

 • kansainvälinen ura 

 • urheilullinen elämäntapa 

 • huippu-urheilijan elämäntapa https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/ 

 • terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen 

 • ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-8h (huomioiden harjoittelun rytmitys) 

 • ruokailukerrat/vrk: 5-7x sisältäen pääateriat ja kaikki välipalat 

 • huippu-urheilijaksi kasvaminen huippu-urheilijan elämästä nauttiminen 

 • voimisteluyhteisöön ja kansallisiin sekä kansainvälisiin kilpakumppaneihin tutustuminen 

 • muiden lajien huippu-urheilijoihin tutustuminen 

 • voimistelun ilon säilyttäminen 

 • usko onnistumiseen ja menestymiseen 

 • systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen 

 • onnistumiseen ja menestymiseen uskominen 

 • halun kehittymiseen ylläpitäminen 

 • hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija - ominaisuuksien tunnistaminen 

 • vuorovaikutuksen edelleen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 

 • pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä 


Terve urheilija - materiaalit

Terve voimistelija - materiaalit  

bottom of page