top of page

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

-6

Lapsuusvaihe

+
-

Taito 


Fyysiset 

Tärkeää: Monipuolisuus fyysisten ominaisuuksien harjoittamisessa. 


Liikkuvuus 

 • alaraajat etu-takasuunta

 • sivu 

 • molemminpuolisuus 

 • aukikierto 

 • nilkat 

 • selkä ja hartialinja

 • kädet 


Nopeus 

 • perusnopeuden ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä 


Voima 

 • vartalon kannattelun ja hahmottamisen kehittäminen 

 • kehonhallinnan kehittäminen 

 • hyppelyt ja kimmahtelut 


Kestävyys 

 • peruskestävyyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • onnistumisten kokeminen 

 • keskittymistaitojen harjoitteleminen 

 • valmentajan ohjeiden kuunteleminen 

 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen 

 • yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen 


Leikin kautta oppiminen

6-8

Lapsuusvaihe

+
-

Taito 

 • motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen perustaitojen harjoitteleminen 

 • pinnistelyn ja vaivannäön opetteleminen taitojen oppimiseksi 

 • monipuolinen lajitaitojen alkeiden opetteleminen 

 • monipuolinen liikevarastojen kartuttaminen 

 • erilaisten välineiden käsittely monipuolisesti 

 • omatoiminen harjoittelu kotona ja lähiluonnossa 

 • harjoittelu yhdessä perheen kanssa 

 • motoristen perustaitojen kehittäminen mm. leikkien avulla 


Fyysiset 

Tärkeää: Monipuolisuus fyysisten ominaisuuksien harjoittamisessa. 


Liikkuvuus 

 • alaraajat etu-takasuunta

 • sivu 

 • molemminpuolisuus 

 • aukikierto 

 • nilkat 

 • selkä

 • hartialinja ja kädet 


Nopeus 

 • perusnopeuden ja ketteryyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä 


Voima 

 • vartalon kannattelun ja hahmottamisen kehittäminen 

 • kehonhallinnan kehittäminen 

 • keskivartalon lihasten käyttö sekä lattiatasossa että seisten 

 • hyppelyt ja kimmahtelut 


Kestävyys 

 • peruskestävyyden harjoitteleminen mm. leikeissä ja peleissä 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • onnistumisten kokeminen ja virheistä oppiminen 

 • keskittymistaitojen harjoitteleminen 

 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen 

 • omista tavaroista huolehtimaan oppiminen 

 • yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen 


Leikin kautta oppiminen

8-11

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito 

 • lajiliikkeiden ydinosien oppiminen 

 • monipuolinen lajitaitojen kehittely aiemmin opitun perustalle 

 • harjoittelun runsas variointi 

 • välinekäsittelytaitojen ja silmä-käsikoordinaation kehittäminen monipuolisesti ja nousujohtoisesti

 • välineinä sekä rytmisen voimistelun välineet että muut 

 • pinnistelyn ja vaivannäön opetteleminen taitojen oppimiseksi 

 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 

 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti 

 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena 

 • omatoiminen harjoittelu kotona ja lähiluonnossa 

 • harjoittelu yhdessä perheen kanssa 


Fyysiset 


Liikkuvuus 

Aktiivisen ja passiivisen liikkuvuuden kehittäminen on ikäkauden tärkein painopiste. 


Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi 

 • alaraajat etu-takasuunta, sivu 

 • molemminpuolisuus 

 • aukikierto 

 • nilkat 

 • selkä

 • hartialinja ja kädet 


Nopeus 

Nopeus on ikäkauden painopiste.

 • nopeuden osatekijöiden, kuten reaktiokyvyn, rytmitajun, liiketiheyden ja nopeusvoiman kehittäminen 

 • liikenopeus 

 • reaktionopeus 

 • kuuluu jokaiseen harjoitukseen 


Voima 

 • nopeusvoima – pikavoima 

 • hyppelyt ja kimmahtelut 

 •  kestovoima – lihaskestävyys (aerobinen jaksaminen) 

 • keskivartalon voima ja hallinta 

 • ponnistaminen 


Kestävyys 

 • peruskestävyys, peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen myös lajiharjoitusten ulkopuolella 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

 • onnistumisten huomioiminen ja virheistä oppiminen 

 • itseluottamuksen tukeminen ja sen yhteyden suoritukseen ymmärtäminen 

 • itsearviointitaitojen harjoitteleminen 

 • yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen 

 • kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittyminen 

 • kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen 

 • kilpailun valmistautumisrutiinien muodostuminen 

 • omatoimisuuden oppiminen 

 • yhdessä tehtyjen pelisääntöjen noudattaminen 


Leikin kautta oppiminen

11-13

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito 

 • laajan liikevalikoiman harjoittelu aikaisemmin opitun perustalle 

 • lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnoiminen 

 • välinekäsittelyn perustekniikoiden oppiminen ja syventäminen 

 • motivoituminen vaikeampien liikkeiden oppiseen ja työn tekemiseen 

 • harjoitteiden runsas variointi 

 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi 

 • pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molempiin suuntiin ja monipuolisesti 

 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena 

 • omatoiminen harjoittelu kotona 


Fyysiset 


Liikkuvuus 

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen estämiseksi 

 • yksilölliset kehityskohteet 

 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito 


Nopeus 

 • nopeustaitavuus 

 • kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun kehittäminen 

 • nopeusharjoittelun psyykkisten tekijöiden kehittäminen 

 • reaktionopeus


 Voima 

 • nopeusvoima 

 • pikavoima 

 • keskivartalon voima ja hallinta, myös pitkät lihaspituudet, toiminnallisissa liikkeissä, myös pystyasennossa

 • alaraajojen voima, jarruttava lihastyö nopein suunnanmuutoksin: eksentrisestä konsentriseen

 • kasvupyrähdyksen huomioiminen harjoittelussa

 • rasittavuuden lisääminen progressiivisesti 


Kestävyys

 • peruskestävyyden kehittäminen

 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla murrosikään tultaessa 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • onnistumisten huomioiminen ja virheistä oppiminen

 • itseluottamuksen tukeminen - itsearviointitaitojen kehittäminen

 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka

 • psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa

 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen

 • suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen opettelu erilaisin keinoin

 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitseminen

 • yhdessä sovittujen toimintapojen toteuttaminen

13-15

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen kehityksen ja monipuolisuuden huomioiminen tärkeää ominaisuuksien harjoittelussa 


Taito

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle

 • suuri määrä toistoja jo hallussa olevista liikkeistä

 • välinetekniikan perustekniikoiden monipuolinen osaaminen ja niiden kehittely kohti huipputasoa

 • harjoittelun variointi eri menetelmiä, apuvälineitä ja aisteja hyödyntäen

 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena 


Fyysiset 


Liikkuvuus 

Tärkeää: yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi

 • yksilölliset kehityskohteet

 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito 


Nopeus

 • nopeustaitavuus 


Voima

 • nopeusvoima

 • pikavoima

 • keskivartalon voima ja hallinta, myös pitkät lihaspituudet, toiminnallisissa liikkeissä, myös pystyasennossa 

 • alaraajojen voima, jarruttava lihastyö nopein suunnanmuutoksin: eksentrisestä konsentriseen 

 • kasvupyrähdyksen huomioiminen harjoittelussa

 • rasittavuuden lisääminen progressiivisesti 


Kestävyys

 • peruskestävyyden kehittäminen

 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla

 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoittaminen

 • kestävyyden kehittäminen lajiharjoittelua rytmittämällä 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

 • onnistumisten huomioiminen ja virheistä oppiminen

 • itseluottamuksen tukeminen

 • itsearviointitaitojen kehittäminen

 • murrosiän huomioiminen valmennuksessa

 • joukkueessa toimiminen ja ryhmädynamiikka

 • tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen

 • psykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa

 • kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen

 • suoritusta häiritsevien psyykkisisten tekijöiden hallitseminen

 • kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen

 • yhdessä sovittujen toimintapojen toteuttaminen

15-30

Huippuvaihe

+
-

Taito 

 • lajin perusliikkeiden automaatiotason saavuttaminen

 • liikkeiden monipuolisen variointikyvyn ja liikeilmaisun kehittäminen

 • vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle

 • suuri määrä toistoja jo hallussa olevista liikkeistä

 • harjoittelun variointi eri menetelmiä, apuvälineitä ja aisteja hyödyntäen

 • hyvä ilmapiiri taitojen oppimisen tukemiseksi

 • mielikuvaharjoittelu oppimisen tukena 


Fyysiset 


Liikkuvuus

 • yksilölliset kehityskohteet

 • liikkuvuuden lisääminen/ylläpito 


Nopeus

 • nopeustaitavuus 


Voima

 • voimaharjoittelun ohjelmointi suorituskyvyn parantamiseksi

 • lajinomainen kestovoiman, nopeusvoiman ja maksimivoiman harjoittaminen

 • voimaharjoittelun yksilöllistäminen

 • rasittavuuden lisääminen progressiivisesti 


Kestävyys

 • peruskestävyyden kehittäminen

 • monipuolinen liikkuminen eri syketasoilla

 • henkilökohtaisten sykekynnysten kartoittaminen

 • kestävyyden kehittäminen lajiharjoittelua rytmittämällä 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

 • arjen hallinta - tavoitteenasettelun ymmärtäminen

 • kyky suoriutua paineen alla

 • itsearviointitaitojen hallitseminen ja oman kehon tuntemus

 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

 • yhdessä sovittujen toimintapojen toteuttaminen

bottom of page