top of page

Ikäryhmän painopisteet

-6

Lapsuusvaihe

+
-
 • lasten laadukas voimistelu

 • iIo, innostus ja laatu kaikessa tekemisessä 

 • vastuullinen voimistelu 

 • liikunnasta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen 

 • riittävä kokonaisliikuntamäärä 

 • liikkumisen perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

 • kasvun ja kehityksen huomioiminen

 • liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen yhdessä kodin kanssa 


Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

6-8

Lapsuusvaihe

+
-
 • lasten laadukas voimistelu 

 • ilo, innostus ja laatu kaikessa tekemisessä

 • vastuullinen voimistelu, turvallinen harjoitusilmapiiri

 • urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

 • harjoittelusta ja oppimisesta innostuminen

 • riittävä kokonaisliikuntamäärä

 • liikkumisen ja voimistelun perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

 • kasvun ja kehityksen huomioiminen

 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

 • harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

8-11

Lapsuusvaihe

+
-
 • lasten laadukas voimistelu

 • ilo, innostus ja laatu kaikessa tekemisessä

 • vastuullinen voimistelu, itseluottamuksen ja minäkuvan muodostuminen

 • lasten oikeudet ja osallistaminen, Et ole yksin - palvelu

 • tavoitteellista harjoittelusta ja oppimisesta innostuminen

 • riittävä kokonaisliikuntamäärä

 • voimistelun perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu

 • kasvun ja kehityksen huomioiminen

 • urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa

 • kilpailemaan oppiminen

11-13

Valintavaihe

+
-
 • ilo, innostus ja laatu kaikessa tekemisessä

 • vastuullinen voimistelu, itseluottamuksen ja minäkuvan muodostuminen

 • lasten oikeudet ja osallistaminen, Et ole yksin - palvelu

 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen

 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

 • murrosiän ja urheilijana kasvamisen tukeminen

 • tavoitteellisen kilpailemisen harjoitteleminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 • nuorten maajoukkuetoiminta: joukkue

13-15

Valintavaihe

+
-
 • voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

 • vastuullinen voimistelu. itseluottamuksen ja minäkuvan muodostuminen

 • lasten oikeudet ja osallistaminen, Et ole yksin - palvelu

 • harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

 • laajan liikevalikoiman saavuttaminen

 • kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana

 • murrosiän ja urheilijana kasvamisen tukeminen

 • tavoitteellinen kilpaileminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

 • nuorten maajoukkuetoiminta: joukkue

15-30

Huippuvaihe

+
-
 • aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen 

 • vastuullinen voimistelu, Et ole yksin - palvelu

 • esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen

 • kuormituksen ja palautumisen oikea suhde

 • huippusuorituksien saavuttaminen

 • kilpaileminen ja menestyminen arvokilpailuissa

 • kasvun ja kehityksen huomioiminen

 • naisten maajoukkuetoiminta: joukkue ja yksilöt

bottom of page