Vastuullisuusaskeleet

Pro-taso

Turvallinen toimintaympäristö

Seuran valmentajat ovat käyneet Et ole yksin -koulutuksen

Seuran valmentajat ovat käyneet vastuullisuus koulutuksen (?)

Seuralla on kirjattu omat tavoitteet, toimenpiteet, linjaukset ja ohjeet vastuullisuuteen liittyen (oma vastuullisuussuunnitelma) ja ne on saatavilla avoimesti nettisivuilla. Seuran kaikki toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan suunnitelmaa.

Hyvä hallinto

Seurat tutustuvat ja sitoutuvat noudattamaan huippuseurojen pelisääntöjä

Seuralla on eettiset ohjeet ja niiden noudattaminen on sisällytetty työsopimuksiin.

Seuralla on työsuojelun toimintaohjelma

Seuralla on kriisiviestintäsuunnitelma

Toiminnanjohtajille ja päävalmentajille

Seuran kaikki toimijat johtokunnasta ja hallinnosta valmentajiin ja ohjaajiin ovat tutustuneet alla oleviin materiaaleihin ja ymmärtävät niiden merkityksen. Materiaaleja voidaan käsitellä esimerkiksi seuran toimijoiden yhteisissä tilaisuuksissa tai koulutuksissa.

Verkostoituminen

Toiminnanjohtajat sekä muut oleelliset toimijat kuuluvat vertaisverkostoon ja toimivat siinä aktiivisesti

Työnohjaus

Päävalmentajille ja muille oleellisille toimijoille tarjotaan mahdollisuus työnohjaukseen

Jotain?

Valmentajalla ja ohjaajalla on suuri merkitys lapsen ja nuoren urheilu-uralla. Lue lisää

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Seura toimii aktiivisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi kaikissa toiminnoissaan ja verkostoissaan

Seuran viestintä tukee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyötä ja seuran toimenpiteet ovat näkyvillä nettisivuilla

Antidoping

Seuralla on nimetty antidoping vastaava

Voimistelijoille ja vanhemmille tarjotaan antidoping koulutusta säännöllisesti

Valmentajat ja kilpailevat voimistelijat ovat käyneet puhtaasti paras -verkkokoulutuksen

Ympäristö

Seura huomioi Voimistelun ympäristösuunnitelman tavoitteet ja huomioi ne kaikissa toiminnoissaan.

Seura viestii jäsenilleen ympäristötavoitteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä, jotta jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön omilla valinnoillaan.

Seura on laskenut itselleen hiilijalanjäljen