URAPOLKU

0-7 v

LAPSUUSVAIHE

+
-
 • Vastuullinen voimistelu

 

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 

 • Voimistelun ilon löytäminen Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

 

 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoitteleminen

 

 • Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen

 

 • Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

+

LAPSUUSVAIHE

7-10 v

-
 • Vastuullinen voimistelu Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

 • Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen

 • Voimistelijan itsetunnon kasvu

 • vahvuuksien ja onnistumisten kautta Urheilijaksi kasvaminen

 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

10-13 v

+
-

LAPSUUSVAIHE

13-15 v

+
-

VALINTAVAIHE

16 ->

+
-

HUIPPUVAIHE

 • Vastuullinen voimistelu

 

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 

 • Voimistelun ilon löytäminen Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen

 

 • Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoitteleminen

 

 • Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen

 

 • Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

 • Vastuullinen voimistelu Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 

 • Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen

 

 • Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen

 

 • Voimistelijan itsetunnon kasvu

 

 • vahvuuksien ja onnistumisten kautta Urheilijaksi kasvaminen

 

 • Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

 • Vastuullinen voimistelu

 

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 

 • Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen

 

 • Pääpaino teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä perustuen perusliikeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen

 

 • Sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailemiseen totuttautuminen

 

 • Tunnetilojen hallinta sekä palautteiden ja pettymysten käsittelyyn opetteleminen

 

 • Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmäräminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen

 

 • Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen

 • Vastuullinen voimistelu

 

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 • Yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen huomioiminen

 

 • Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle

 

 • Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisen ennaltaehkäisyn, stressin ja paineensietokyvyn parantamiseksi

 

 • Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen

 

 • Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen

 

 • Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen

 • Vastuullinen voimistelu

 

 • Positiivisuus kaikessa tekemisessä

 

 • Voimistelun ilon säilyttäminen

 

 • Asiantuntijatiimi urheiljan tukena

 

 • Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde

 

 • Huippu-urheilijan elämäntapa Urheilijan arjen hallinta