top of page

Valmentaja

0-7

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen 


Lajin perusteiden hallitseminen ja opettaminen lapsille 


Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 


Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana 


Koulutettu valmentaja, vähintään 

• Lajivalmentajan perus- ja jatkokoulutus (I-II-TASO) 

• tai muu vastaava osaaminen 


Voimisteluliiton koulutusjärjestelmä

https://www.voimistelu.fi/fi/Osaamisen-kehitt%C3%A4minen/Mit%C3%A4-kaikkea-osaamisen-kehitt%C3%A4minen-on/Uudistunut-lasten-nuorten-ja-lajien-I-taso


Rooli 


Valmennustiimin johtajana toimiminen 


Luotettava aikuinen 


Roolimalli ja esikuva Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 


Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä 


Avoimet ja luottamukselliset välit lapseen ja hänen huoltajiinsa; hyvä tiedonkulku

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen 


Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 


Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 


Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 


Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 


Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

• Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

• FIG:n akatemia L1 

• tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 


Valmennustiimin johtajana toimiminen 


Luotettava aikuinen 


Roolimalli ja esikuva 


Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken Innostaa lasta voimisteluun ja liikkumiseen 


Tukee voimistelijan itsetunnon kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 


Urheilijaksi kasvun tukeminen 


Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


Lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen 


Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun perusteiden ja opettamisen hallitseminen 


Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 


Murrosiän huomioiminen ja drop outin ehkäisemiseksi toimiminen 


Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 


Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

• Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

• Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-TASO) 

• FIG:n akatemia L2 • tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 


Valmennustiimin johtajana toimiminen 


Luotettava aikuinen 


Roolimalli ja esikuva 


Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken Innostaa ja kannustaa voimistelijaa tavoitteelliseen harjoitteluun 


Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 


Tukee voimistelijan itseluottamuksen ja itsearviointitaitojen kehittymistä 


Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan; hyvä tiedonkulku

13-15

Valintavaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen 


Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen 


Kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen 


Nopean kehittymisen vaiheiden ymmärtäminen ja sen harjoittelulle asettamien vaatimusten hallitseminen 


Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ja kokonaisvalmennuksen merkityksen ymmärtäminen 


Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 


Kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen kokonaisvaltainen hallitseminen 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

• Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

• Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-TASO) 

• Täydennyskoulutus • FIG:n akatemia L3 

• tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 


Valmennustiimin johtajana toimiminen 


Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde 


Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken 


Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan 


Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 


Tukee voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen kasvua vahvuuksien ja onnistumisten kautta 


Tukee yhdessä huoltajien ja koulumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheiden hallitseminen ja ymmärtäminen 


Lajin ominaisuus- ja taitoharjoittelun sekä opettamisen hallitseminen 


Kokonaisvaltaisen valmennuksen merkityksen ymmärtäminen 


Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus) 


Kilpailuun valmistautumisen, kilpailemisen ja menestyksen kokonaisvaltainen hallitseminen 


Koulutettu ammattivalmentaja, vähintään 

• Lajivalmentajan lajitutkinto (III-TASO) ja valmentajan ammattitutkinto (VAT) 

• Liikunnan ammattitutkinto (IV- tai V-TASO) 

• Täydennyskoulutus • FIG:n akatemia L3 

• tai muu vastaava osaaminen 


Rooli 


Valmennustiimin johtajana toimiminen 


Ammattitaitoinen ja avoin voimistelija-valmentaja suhde 


Edistää hyvää yhteistyötä valmennustiimin kesken Innostaa ja kannustaa voimistelijaa suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun ja sen seurantaan 


Murros- ja aikuisiän mukanaan tuomien muutosten ymmärtäminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 


Ohjaa voimistelijaa ymmärtämään huippu-urheilun asettamat vaatimukset päivittäisiin valintoihin - "Voimistelijan valinnat 24/7" 


Voimistelijan itsetunnon ja -luottamuksen tukeminen vahvuuksien kautta 


Ajankäytön suunnittelussa ja hallinnassa tukeminen 


Tukee yhdessä huoltajien ja koulu-/opiskelumaailman kanssa voimistelijan kasvua huippu-urheilijaksi

+
-
bottom of page