Valmennus

0-7

Lapsuusvaihe

Leikinomainen harjoittelu ja monipuolisen perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen. 

Lajista innostuminen sekä lajirakkauden syttyminen ja esiintymisestä nauttiminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji-, voima- ja liikkuvuusharjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin ja musiikkiliikunnan. 

• 1 krt / vko > 3-4 krt / vko 

• 1 h / vko > 8-10 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheessä ja päiväkodissa / koulussa 


Kokonaisliikuntamäärä 

• Vähintään 20 h / vko 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• 5-10 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tuntisuunnitelma 

• Läsnäoloseuranta 

• Ominaisuudet ja lajitaito - pronssi- ja hopeamerkki 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huolehtimalla riittävästä monipuolisesta liikunnasta ja perustaitojen kehittämisestä 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 12-18 voimistelijaa 

• 1 valmentaja ja 1-2 apuvalmentajaa

7-10

Lapsuusvaihe

Leikinomainen harjoittelu ja monipuolisten voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen. 

Systemaattiseen harjoitteluun opetteleminen ja kilpailemiseen tutustuminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji-, voima- ja liikkuvuusharjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 3-4 krt / vko > 5-7 krt / vko 

• 8-10 h / vko > 15-18 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu parantavat lasten edellytyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta ja muut liikuntaharrastukset 

• Muita suositeltavia lajeja mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit Kokonaisliikuntamäärä 

• Vähintään 20 h / vko 


Lasten ja nuorten liikuntasuositus https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/ 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• Seuran leirit 

• Alueminorileirit 

• Minorileirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• 20-50 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta 

• Fyysiset ominaisuudet ja perustaidot - kulta- ja timanttimerkki 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 6-12 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

10-13

Lapsuusvaihe

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen sekä harjoitusmäärän ja -tehon progressiivinen nostaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. 

Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta ja kilpailemiseen totuttautuminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 5-7 krt / vko > 8-10 krt / vko 

• 15-18 h / vko > 20-25 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liiku aina kun voit, pysyt pirteänä ja ehdit enemmän 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta ja muut liikuntaharrastukset 

• Muita suositeltavia lajeja mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit 


Kokonaisliikuntamäärä 

• 20-30 h / vko 


Lasten ja nuorten liikuntasuositus https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/ 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• Seuran leirit 

• Alueminorileirit 

• Minorileirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• 30-50 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman) 

• Läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta 

• Fyysiset ominaisuudet ja perusliikkeet - timanttimerkki 

• Liikeyhdistelmät ja sarjat - sarjojen määrä 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 6-12 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

13-15

Valintavaihe

Yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen huomioiminen. 

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. 

Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 8-12 krt /vko 

• 20-32 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liikunnan vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta, hyötyliikunta ja omatoiminen liikunta (mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit) 


Kokonaisliikuntamäärä 

• 25-37 h / vko 


Aktiivinen arki https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/ 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• Seuran leirit 

• Bemarileirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• Tyttöjen B-maajoukkueleirit 

• Tyttöjen A-maajoukkueleirit 

• 50-80 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman) 

• Läsnäoloseuranta 

• Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät) 

• Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit) 

• Vaativammat liikkeet (C-osat ja vaikeammat) - onnistumisten määrä 

• Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset) 

• Sarjat - onnistumisprosentti 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 4-8 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

16 ja yli

Huippuvaihe

Tavoitteen huomioiminen harjoittelun suunnittelussa sekä yksilöllisessä ja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa. 

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen huipputasolle sekä huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen. 

Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen ja huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 8-12 krt / vko 

• 20-32 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Monipuolinen liikunta kuormittaa tasapuolisesti kaikkia elinjärjestelmiä 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta, hyötyliikunta ja omatoiminen liikunta (mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit) 


Kokonaisliikuntamäärä 

• 25-37 h / vko 


Aktiivinen arki https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/ 


Leiritys 

• Treenipäivät

• Seuran leirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• Naisten B-maajoukkueleirit 

• Naisten A-maajoukkueleirit 

• 50-100 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma 

• Harjoituspäiväkirja 

• Läsnäoloseuranta 

• Harjoittelun rytmityksen seuranta (kovat / kevyet / palauttavat harjoitukset sekä vapaapäivät) 

• Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)

• Vaativammat liikkeet (D-osat ja vaikeammat) - onnistumismäärä / -prosentti 

• Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset) - onnistumismäärä / -prosentti 

• Sarjat - onnistumisprosentti 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 4-8 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa