top of page

Valmennus

0-7

Lapsuusvaihe

+
-

Leikinomainen harjoittelu ja monipuolisen perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen. 

Lajista innostuminen sekä lajirakkauden syttyminen ja esiintymisestä nauttiminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji-, voima- ja liikkuvuusharjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin ja musiikkiliikunnan. 

• 1 krt / vko > 3-4 krt / vko 

• 1 h / vko > 8-10 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheessä ja päiväkodissa / koulussa 


Kokonaisliikuntamäärä 

• Vähintään 20 h / vko 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• 5-10 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tuntisuunnitelma 

• Läsnäoloseuranta 

• Ominaisuudet ja lajitaito - pronssi- ja hopeamerkki 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huolehtimalla riittävästä monipuolisesta liikunnasta ja perustaitojen kehittämisestä 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 12-18 voimistelijaa 

• 1 valmentaja ja 1-2 apuvalmentajaa

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Leikinomainen harjoittelu ja monipuolisten voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittäminen. 

Systemaattiseen harjoitteluun opetteleminen ja kilpailemiseen tutustuminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji-, voima- ja liikkuvuusharjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten verryttelyn, trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 3-4 krt / vko > 5-7 krt / vko 

• 8-10 h / vko > 15-18 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu parantavat lasten edellytyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen • Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta ja muut liikuntaharrastukset 

• Muita suositeltavia lajeja mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit Kokonaisliikuntamäärä 

• Vähintään 20 h / vko 


Lasten ja nuorten liikuntasuositus https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/ 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• Seuran leirit 

• Alueminorileirit 

• Minorileirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• 20-50 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma 

• Määrä - läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta 

• Fyysiset ominaisuudet ja perustaidot - kulta- ja timanttimerkki 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla oikeat liiketekniikat, kehonhallinta ja kasvupyrähdyksen alku 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 6-12 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen sekä harjoitusmäärän ja -tehon progressiivinen nostaminen. Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä perusliikkeiden ja -liikeyhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. 

Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta ja kilpailemiseen totuttautuminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 5-7 krt / vko > 8-10 krt / vko 

• 15-18 h / vko > 20-25 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liiku aina kun voit, pysyt pirteänä ja ehdit enemmän 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta ja muut liikuntaharrastukset 

• Muita suositeltavia lajeja mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit 


Kokonaisliikuntamäärä 

• 20-30 h / vko 


Lasten ja nuorten liikuntasuositus https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/nuorten-liikuntasuositus/ 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• Seuran leirit 

• Alueminorileirit 

• Minorileirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• 30-50 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman) 

• Läsnäoloseuranta, kokonaisliikuntamäärän seuranta 

• Fyysiset ominaisuudet ja perusliikkeet - timanttimerkki 

• Liikeyhdistelmät ja sarjat - sarjojen määrä 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen huomioimalla kasvupyrähdys, murrosikä, lajin vaatimukset ja tyyppivammat 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 6-12 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

13-15

Valintavaihe

+
-

Yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen huomioiminen. 

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen sekä vaativampien liikkeiden ja yhdistelmien monipuolinen harjoittaminen. 

Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta sekä harjoittelusta ja kilpailemisesta nauttiminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 8-12 krt /vko 

• 20-32 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Liikunnan vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta, hyötyliikunta ja omatoiminen liikunta (mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit) 


Kokonaisliikuntamäärä 

• 25-37 h / vko 


Aktiivinen arki https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/ 


Leiritys 

• Treenipäivät 

• Seuran leirit 

• Bemarileirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• Tyttöjen B-maajoukkueleirit 

• Tyttöjen A-maajoukkueleirit 

• 50-80 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma (sisältäen omien kehityskohteiden mukaisen yksilöllisen harjoitussuunnitelman) 

• Läsnäoloseuranta 

• Harjoittelun rytmityksen seuranta (harjoitukset ja vapaapäivät) 

• Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit) 

• Vaativammat liikkeet (C-osat ja vaikeammat) - onnistumisten määrä 

• Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset) 

• Sarjat - onnistumisprosentti 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 4-8 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Tavoitteen huomioiminen harjoittelun suunnittelussa sekä yksilöllisessä ja kokonaisvaltaisessa valmennuksessa. 

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen huipputasolle sekä huippusuoritusten ja monimutkaisten taitojen saavuttaminen. 

Sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen ja huippu-urheilijan elämästä nauttiminen. 


Lajiharjoitusmäärä sisältää laji- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelun sekä oheisharjoittelun, kuten trampoliinin, tanssin, baletin, perusvoimistelun, ilmaisutaidon / musiikin tulkinnan ja huoltavan harjoittelun. 

• 8-12 krt / vko 

• 20-32 h / vko 


Muu liikunta ja ulkoilu 

• Monipuolinen liikunta kuormittaa tasapuolisesti kaikkia elinjärjestelmiä 

• Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheissä ja koulussa 

• Koululiikunta, hyötyliikunta ja omatoiminen liikunta (mm. yleisurheilu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit) 


Kokonaisliikuntamäärä 

• 25-37 h / vko 


Aktiivinen arki https://terveurheilija.fi/harjoittelu/aktiivinen-arki/ 


Leiritys 

• Treenipäivät

• Seuran leirit 

• Aluemaajoukkueleirit 

• Naisten B-maajoukkueleirit 

• Naisten A-maajoukkueleirit 

• 50-100 pv/v 


Suunnittelu ja seuranta 

• Valmennuksen tunti-, viikko-, kausi- ja pitkäntähtäimen suunnitelma 

• Harjoituspäiväkirja 

• Läsnäoloseuranta 

• Harjoittelun rytmityksen seuranta (kovat / kevyet / palauttavat harjoitukset sekä vapaapäivät) 

• Fyysiset ominaisuudet (voima- ja liikkuvuustestit)

• Vaativammat liikkeet (D-osat ja vaikeammat) - onnistumismäärä / -prosentti 

• Vaativammat yhdistelmät (yhdistelmähyvitykset) - onnistumismäärä / -prosentti 

• Sarjat - onnistumisprosentti 

• Loukkaantumisten ennaltaehkäiseminen ja tyyppivammojen huomioiminen valmennuksessa 

• Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko 

• 4-8 voimistelijaa 

• 1-2 valmentajaa

+
-
bottom of page