Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

0-7

Lapsuusvaihe

+
-

”KOKEILEE JA INNOSTUU” 

aktiivinen voimistelu-uran aloitus 


Urheilullinen elämäntapa 


Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/ 


Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 


Ajankäyttö/vrk: uni vähintään 10h, liikuntaa 3-4h 


Ruokailukerrat/vrk: 4-6x 


Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 


Harjoitustilanteessa viihtyminen 


Voimistelun ilon löytäminen 


Lajileikeistä innostuminen 


Ryhmässä toimimaan oppiminen

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

”OPPII JA OMAKSUU” 

voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen 


Urheilullinen elämäntapa 


Urheilulliseen elämäntapaan kasvaminen https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/toimintaa/tietoa-lasten-urheilusta/ 


Terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen 


Ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3-4h 


Ruokailukerrat/vrk: 5-6x 


Terveelliset elämäntavat 

https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Terve-Voimistelija/Terveelliset-el%C3%A4m%C3%A4ntavat 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 


Harjoitustilanteessa viihtyminen 


Voimistelun ilon löytäminen ja säilyttäminen 


Säännöllisestä lajiharjoittelusta innostuminen 


Oppimisesta kiinnostuminen 


Harjoittelun merkityksen oppimiselle ymmärtäminen 


Ryhmän merkityksen kasvaminen 


Kilpailemiseen opetteleminen

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

”HARJOITTELEE JA KILPAILEE” 

kilpaurheilijaksi kasvaminen 


Urheilullinen elämäntapa 


Urheilijan elämäntapa 


Terveellisen ruokavalion ja riittävän levon merkityksen ymmärtäminen 


Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3-7h 


Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Terve urheilija 

https://terveurheilija.fi/urheilijan-ravitsemus/ https://terveurheilija.fi/harjoittelu/nuori-urheilija/ 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 


Harjoittelusta nauttiminen 


Voimistelun ilon säilyttäminen 


Harjoittelun laadun merkityksen tiedostaminen Itsenäisempään harjoitteluun opetteleminen 


Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 


Ryhmän ja ystävien tärkeän merkityksen tunnistaminen 


Halun menestyä kasvaminen 


Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen 


Säännölliseen kilpailemiseen totuttautuminen

13-15

Valintavaihe

+
-

”KEHITTYY JA MENESTYY” 

voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla 


Urheilullinen elämäntapa 


Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen 

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ 


Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen 


Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-7h 


Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Terve urheilija 

https://terveurheilija.fi/ 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 


Harjoittelusta nauttiminen 


Voimistelun ilon säilyttäminen 


Laadukkaan harjoittelun merkityksen ymmärtäminen Itsenäisen harjoittelun perusteiden osaaminen 


Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 


Kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun ymmärtäminen 


Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen 


Palautteiden ja pettymysten käsittelemiseen opetteleminen 


Kilpailemisesta nauttiminen 


Vuorovaikutuksen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 


Tavoitteisiin sitoutuminen vuositasolla; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

”VALLOITTAA JA VOITTAA” 

kansainvälinen ura 


Urheilullinen elämäntapa 


Huippu-urheilijan elämäntapa 

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/ 


Terveellisen ruokavalion ja säännöllisen unirytmin merkityksen ymmärtäminen ja käytännössä toteuttaminen 


Ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-7h 


Ruokailukerrat/vrk: 5-7x 


Terve urheilija 

https://terveurheilija.fi/ 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen 


Huippu-urheilijan elämästä nauttiminen Voimistelun ilon säilyttäminen 


Systemaattisesta, tavoitteellisesta valmentautumisesta ja siihen liittyvistä päätöksistä vastuunkantaminen 


Onnistumiseen ja menestymiseen uskominen 


Halun kehittymiseen ylläpitäminen 


Hyvä itsetunto, hyvä roolimalli, hyvä kilpailija -ominaisuuksien tunnistaminen 


Vuorovaikutuksen edelleen kasvaminen valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa 


Pitkän aikavälin tavoitteisiin sitoutuminen; selkeiden sopimusten laatiminen eri osapuolten välillä

+
-