top of page

Taito, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet

0-7

Lapsuusvaihe

+
-

Taito 

Pääpaino motoristen taitojen harjoittelussa ja lajiliikkeisiin tutustumisessa. 

Taidon oppiminen nopeaa. 

Fyysinen kehittyminen 

Pituuskasvu ja painon nousu nopeaa 

Kehon mittasuhteen muuttuvat 

Lihaksen ja jänteen voimataso ei riittävä luun pituuskasvun vaatimuksille, joka voi aiheuttaa luiden ylirasitustiloja 

Hermoston kehittyminen nopeaa 

Vaikka motorinen kehittyminen on voimakasta, hienomotoriikka ei ole täysin kehittynyt 

Fyysinen harjoittelu 


Voima 

Voimaharjoittelu muun harjoituksen joukossa 

Kehonhallinnan kehittäminen 


Nopeus 

Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu 

Perusnopeus- ja ketteryysharjoittelu 


Liikkuvuus 

Liikkuvuusharjoittelun (passiivinen) aloittaminen 


Kestävyys 

Lapsilähtöinen peruskestävyyden harjoittelu peleissä ja leikeissä 

Omaehtoinen ulkoliikunta 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Onnistumisten kokeminen Itseluottamuksen tukeminen 

Keskittymistaitojen harjoitteleminen 

Lapsi ymmärtää vain oman näkökulmansa asiasta 

Kielen ymmärtäminen kehittyy nopeasti 

Pystyy keskittymään vain yksinkertaisiin ohjeisiin 

Uudet tilanteet usein pelottavia https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_e74834fba09d4fd89174746dadddfdab.pdf

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Taito 

Pääpaino liikkumisen perustaitojen vahvistamisessa, lajin perusliikkeiden tekniikassa ja suorituspuhtaudessa. 

Havaintotaitojen kehittäminen. 

Pyörivien liikkeiden harjoittelu molemminpuolisesti ja monipuolisesti. 

Fyysinen kehittyminen 

Suuret lihasryhmät kehittyvät pienempiä nopeammin 

Sydänlihas kasvaa ja sydän- ja verenkiertoelimistö kehittyy 

Nivelsiteet vahvistuvat, mutta luiden päät edelleen rustomaiset 

Sisäkorvan tasapaino-mekanismit kehittyvät 

Fyysinen harjoittelu 


Voima 

Perusvoima, kehonhallinta ja keskivartalon voima 

Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen 


Nopeus 

Nopeus- ja koordinaatioharjoittelu 

Liikenopeus 


Liikkuvuus 

Molemminpuolinen liikkuvuusharjoittelu (aktiivinen ja passiivinen) 


Kestävyys 

Peruskestävyyttä kehittävä liikkuminen lajiharjoitusten ulkopuolella 

Päivittäinen aerobinen liikunta 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Onnistumisten kokeminen Itseluottamuksen tukeminen 

Lapsi oppii mallista 

Mielikuvitus kukoistaa ja uuden kokeileminen kiinnostaa 

Haluaa olla keskipisteenä 

Oppii ymmärtämään sääntöjä ja ohjeita 

Harjoittelun sinnikkyyden tärkeyden ymmärtäminen 

Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen 

Kilpailujännityksen hallitsemisen opetteleminen 

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien muodostuminen https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_e74834fba09d4fd89174746dadddfdab.pdf

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Taito 

Pääpaino teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä, perustuen perusliikkeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen. 

Lajitaitojen tekniikan ymmärtäminen ja havainnointi. 

Pyörivien liikkeiden harjoitteleminen molemminpuolisesti ja monipuolisesti. Fyysinen kehittyminen Kasvupyrähdys alkaa 

Yksilöllisen kasvupyrähdyksen huomioiminen tyyppivammojen ehkäisemiseksi 

Pienet lihasryhmät kehittyvät 

Kehon osien kasvu eriaikaista 

Keskushermosto on lähes täydellisesti kehittynyt 

Fyysinen harjoittelu 


Voima 

Lajinomaisen kestovoiman ja nopeusvoiman harjoittelu 


Nopeus 

Nopeustaitavuus 

Kasvupyrähdyksen aikana erityisesti liiketiheyden ja rytmitajun harjoittelu 


Liikkuvuus 

Liikkuvuusharjoitteluun (aktiivinen ja passiivinen) kiinnitettävä erityistä huomiota kasvukauden aikana 


Kestävyys 

Murrosiässä kestävyysharjoittelun määrän lisääminen nousujohteisesti 

Peruskestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajiharjoitusten ulkopuolella 

Päivittäinen aerobinen liikunta 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Onnistumisten kokeminen Itseluottamuksen tukeminen 

Käsitteiden ymmärtäminen ja päätöksentekokyky paranee Itsekeskeinen ajattelu lisääntyy 

Ryhmän vaikutus käyttäytymiseen huomattava 

Yhteistyökyky ja vastuuntuntoisuus lisääntyvät 

Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa 

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen 

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitsemisen opetteleminen 

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailutilanteeseen liittyvien paineiden hallitsemisen opetteleminen https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_e74834fba09d4fd89174746dadddfdab.pdf

13-15

Valintavaihe

+
-

Taito 

Pääpaino teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien harjoittelussa hyvällä suorituspuhtaudella. 

Vaikeimpien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle. 

Fyysinen kehittyminen 

Kasvupyrähdys hidastuu 

Luuston kasvu jatkuu 

Hengitys- ja verenkiertoelimistö kehittyvät 

Fyysinen harjoittelu 


Voima 

Lajinomainen kestovoiman ja nopeusvoiman harjoittelu 

Kasvupyrähdyksen jälkeen maksimivoimaharjoittelun aloittaminen 


Nopeus 

Nopeustaitavuus 

Kasvupyrähdyksen jälkeen erityisesti liiketiheyden ja lihaskoordinaation harjoittelu 


Liikkuvuus 

Liikkuvuusharjoittelu (aktiivinen ja passiivinen) 


Kestävyys 

Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisten ennaltaehkäisyn, stressin- ja paineensietokyvyn parantamiseksi 

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajiharjoitusten ulkopuolella 

Lajinomainen nopeuskestävyysharjoittelu 

Päivittäinen aerobinen liikunta 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Onnistumisten kokeminen Itseluottamuksen tukeminen 

Kriittinen ajattelu on hyvin kehittynyttä 

Ryhmän vaikutus käyttäytymiseen edelleen suuri Urheilijat etsivät vakaata minäkuvaa Tavoitteenasettelun merkitys ja sen ymmärtäminen 

Psyykkisten taitojen ja niiden arvioinnin kehittyminen harjoittelussa ja kilpailuissa 

Kilpailuihin valmistautumisrutiinien tarkentuminen 

Suoritusta häiritsevien psyykkisten tekijöiden hallitseminen 

Kilpailemaan oppiminen ja kilpailupaineiden hallitseminen https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_e74834fba09d4fd89174746dadddfdab.pdf

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Taito 

Pääpaino teknisesti vaikeiden liikkeiden ja liikeyhdistelmien harjoittelussa hyvällä suorituspuhtaudella. 

Lajiliikkeiden automaatiotason saavuttaminen. 

Fyysinen kehittyminen 

Fyysisesti keho saavuttaa täyskasvuisuuden 

Fyysinen harjoittelu 

Fyysisten ominaisuuksien harjoittelun ohjelmointi (rytmitys ja progressiivisuus) tavoitteiden suunnassa 


Voima 

Lajinomainen kestovoiman, nopeusvoiman ja maksimivoiman harjoittelu 


Nopeus 

Nopeustaitavuus 

Maksimaalinen nopeusharjoittelu 


Liikkuvuus 

Liikkuvuusharjoittelu (passiivinen ja aktiivinen) 


Kestävyys 

Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisten ennaltaehkäisyn, stressin- ja paineensietokyvyn parantamiseksi 

Kestävyysharjoittelu lajinomaisin liikkein ja lajiharjoitusten ulkopuolella 

Lajinomainen nopeuskestävyysharjoittelu 

Päivittäinen aerobinen liikunta 


Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Onnistumisten kokeminen Itseluottamuksen tukeminen 

Sääntöjen ja ohjeiden täydellinen ymmärrys 

Tarve itsenäisyyteen ja päätöksentekoon 

Urheilijan tulee olla vastuuntuntoinen ja hyväksyä oman toiminnan seuraukset 

Urheilijan arjen hallinta 

Esikuvana oleminen ja mediakäyttäytyminen https://966b6c0f-5ad0-4c7a-bc7d-6dc15ee2480c.usrfiles.com/ugd/966b6c_e74834fba09d4fd89174746dadddfdab.pdf

+
-
bottom of page