top of page

Kodin rooli

0-7

Lapsuusvaihe

+
-

Kuljeta, kustanna, kannusta 


Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/


Ravinnosta ja levosta huolehtiminen 


Yhteistyö seuran ja valmentajan kanssa 


Lapsen kasvu ja kehitys, Mannerheimin lastensuojeluliito 

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Kuljeta, kustanna, kannusta 


Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/


Omatoimisen harjoittelun tukeminen 


Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen 


Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa 


Tutustuu seuratoimintaan ja seuran toimijoihin

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Kuljeta, kustanna, kannusta 


Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/


Omatoimisen harjoittelun tukeminen 


Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen 


Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa 


Urheilua tukevan yläkoulun valitseminen

13-15

Valintavaihe

+
-

Kuljeta, kustanna, kannusta

 

Päivittäisen monipuolisen liikuntaharrastuksen mahdollistaminen ja riittävän kokonaisliikuntamäärän varmistaminen 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/ 


Omatoimisen harjoittelun tukeminen 


Ymmärtää lisääntyvän harjoittelun asettamat vaatimukset 


Auttaa nuorta toimivan päivärytmin toteuttamisessa 


Tuntee voimistelijan tukiverkoston jäsenet 


Yhteistyö koulun, seuran ja valmentajan kanssa 


Urheilulukion valinnassa tukeminen 


Kasvata urheilijaksi - vanhemmat nuoren tukena https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/F8dQ3zutjrs4Nk27eDAnKHpBY6WxhXTR

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Ymmärtää, kannustaa ja arvostaa voimistelijan huippu-urheilun hyväksi tekemiä valintoja 


Auttaa nuorta toimivan päivärytmin toteuttamisessa 


Toimii yhteistyössä nuoren tukiverkoston kanssa 


Taloudellinen tukija 


Kasvata urheilijaksi - vanhemmat nuoren tukena https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/F8dQ3zutjrs4Nk27eDAnKHpBY6WxhXTR

+
-
bottom of page