top of page

Ikäryhmän painopisteet

0-7

Lapsuusvaihe

+
-

Vastuullinen voimistelu 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Voimistelun ilon löytäminen 

Urheilusta ja harjoittelusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen 

Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoitteleminen 

Liikunnalliseen elämäntapaan kasvaminen 

Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia

7-10

Lapsuusvaihe

+
-

Vastuullinen voimistelu 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Tavoitteellisesta harjoittelusta innostuminen 

Oikeaan voimaharjoitteluun totuttautuminen 

Voimistelijan itsetunnon kasvu vahvuuksien ja onnistumisten kautta 

Urheilijaksi kasvaminen 

Kilpailu- ja harjoitustilanteeseen keskittymisen opetteleminen

10-13

Lapsuusvaihe

+
-

Vastuullinen voimistelu 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen 

Pääpaino teknisesti vaikeampien liikkeiden kehittelyssä perustuen perusliikeiden hyvään hallintaan ja suorituspuhtauteen 

Sisäisen motivaation vahvistaminen ja kilpailemiseen totuttautuminen 

Tunnetilojen hallinta sekä palautteiden ja pettymysten käsittelyyn opetteleminen 

Murrosiän mukanaan tuomien muutosten ymmäräminen ja urheilijaksi kasvun tukeminen 

Ravinnosta, hyvästä ateriarytmistä ja levosta huolehtiminen

13-15

Valintavaihe

+
-

Vastuullinen voimistelu Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen huomioiminen 

Vaikeampien lajiliikkeiden kehittely yksilöllisessä tahdissa aiemmin opitun perustalle 

Kestävyysharjoittelu palautumisen, loukkaantumisen ennaltaehkäisyn, stressin ja paineensietokyvyn parantamiseksi 

Voimistelijan oman sisäisen motivaation tukeminen 

Huippu-urheilijan elämäntapaan kasvaminen 

Arjen valintojen merkityksen ymmärtäminen päivittäiskuormitukseen ja menestymiseen

16 ja yli

Huippuvaihe

+
-

Vastuullinen voimistelu 

Positiivisuus kaikessa tekemisessä 

Voimistelun ilon säilyttäminen 

Asiantuntijatiimi urheiljan tukena 

Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde 

Huippu-urheilijan elämäntapa 

Urheilijan arjen hallinta

+
-
bottom of page