Valmentaja

0-6

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


- Valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus). 

- Lajitaidon peruskoulutus: valmentaja hallitsee lajin perustaidot sekä opettamisen 

- Kansainväliselle huipulle pyrkivien voimistelijoiden valmentajilla mahdollisimman korkea lajitaidon koulutustaso 

- Valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet 

- Valmentajamentorointi 

- Valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus 

- Ymmärrys kansainvälisestä vaatimustasosta 

- Suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta 

- Voimisteluliiton koulutussivut: https://www.voimistelu.fi/fi/Osaamisen-kehittaminen/Koulutushaku/koulutusjarjestelma 


Rooli 


- Osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikkumiseen 

- Valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana 

- Valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen 

- Roolimalli ja esikuva 

- Tukee voimistelijan lajirakkauden syttymistä 

- Luotettava aikuinen

7-9

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


- Valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus) 

- Lajitaidon II-tason koulutus 

- Valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet 

- Valmentajamentorointi 

- Valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus 

- Ymmärrys kansainvälisestä vaatimustasosta 

- Suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta

 - Laadukkaan lasten valmennuksen perusteiden soveltaminen valmennuksessa 

- Motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana ja tuomarina (sääntötuntemus)

- Kilpailujärjestelmän ja kilpailemisen kokonaisuuden hallitseminen 


Rooli


 - Osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan 

- Valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään valmentajana 

- Valmentajan ja vanhempien suhde tärkeässä asemassa; riittävä vanhempien informointi ja tiedottaminen 

- Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön) 

- Luotettava aikuinen 

- Roolimalli ja esikuva 

- Urheilijaksi kasvun tukeminen

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


- Valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus) 

- Lajitaidon III-tason koulutus ja lisäksi FIG L2 akatemia sekä ammattivalmentajatutkinto 

- Valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet 

- Valmentajamentorointi 

- Valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus 

- Ymmärrys kansainvälisestä vaatimustasosta 

- Suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta 


Rooli 


- Osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan 

- Innostaja ja kannustaja 

- Valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään 

- Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku 

- Yhteistyö urheiluakatemian kanssa 

- Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön)

13-15

Valintavaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


- Valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus) 

- Valmentajan ammattitutkinto ja FIG L2 tai L3 akatemia

-  UEG:n valmentajakoulutus (Tirrenia) 

- Valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet 

- Valmentajamentorointi 

- Valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutus 

- Kansainvälisessä verkostossa toimiminen 

- Suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta 


Rooli

 

- Osaa innostaa lasta voimisteluun ja muuhun liikuntaan 

- Innostaja ja kannustaja sekä tarvittaessa myös vaativa 

- Valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään 

- Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku 

- Hyvät suhteet urheiluakatemian kanssa 

- Hyvä yhteistyö muiden valmentajien kanssa (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön)

16-20

Huippuvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


- Valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus) 

- Valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto ja FIG L3 akatemia 

- Valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet 

- Valmentajamentorointi 

- Valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutuskansainvälisessä verkostossa toimiminen 

- Suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta 


Rooli


- Innostaja, kannustaja ja positiivinen tukija; tarvittaessa myös vaativa 

- Valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään 

- Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku 

- Hyvät suhteet muihin valmentajiin (sisältää maajoukkuevalmentajat ja lajipäällikön) 

- Valmennustiimin johtaminen 

- Huolehtii varusmiespalveluksen aikaisesta valmennuksesta yhdessä maajoukkevalmentajien ja lajipäällikön kanssa

20-40

Huippuvaihe

+
-

Osaaminen ja koulutus 


- Valmentaja-, liikunnanohjaaja- tai liikunnanopettajakoulutus (tai muu vastaava koulutus) 

- Valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto ja FIG L3 akatemia 

- Valmentaja hallitsee ja ymmärtää lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen asteet 

- Valmentajamentorointi 

- Valmentajien sosiaaliset taidot: avoin vuorovaikutuskansainvälisessä verkostossa toimiminen 

- Suhteet ja ymmärrys Olympiakomitean toiminnasta 


Rooli 


- Innostaja, kannustaja ja positiivinen tukija; tarvittaessa myös vaativa 

- Valmentaja on motivoitunut kouluttautumaan ja kehittämään itseään 

- Valmentajan hyvät suhteet urheiluakatemiaan tärkeässä asemassa 

- Avoimet ja luottamukselliset välit voimistelijaan, hänen huoltajiinsa ja koulumaailmaan: riittävä tiedonkulku 

- Hyvä yhteistyö muiden valmentajien ja valmennustiimin kanssa 

- Valmennustiimin johtaminen 

- Huolehtii varusmiespalveluksen aikaisesta valmennuksesta yhdessä maajoukkuevalmentajien ja lajipäällikön kanssa