Valmennus

0-6

Lapsuusvaihe

+
-

Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä


Lajiharjoitusmäärä: 


- Harjoitusmäärä 1-3 h/vko 


Muu liikunta:

 

- Liikunnallinen lapsuus edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia 

- Liikuntaleikit, -pelit sekä liikuntatuokiot perheessä ja päiväkodissa / koulussa 


Kokonaisliikuntamäärä: 


- 30h/viikko liikuntaa 

- Sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Leiritys: 


- Ei leiritystä 


Valmennuksen suunnitelu ja seuranta: 


- Valmennuksessa tuntisuunnitelma ja paikallaolon seuranta 

- Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko: - N. 10 lasta / 2 ohjaajaa

7-9

Lapsuusvaihe

+
-

- Harjoittelu leikinomaista ja monipuolista voimistelun perusominaisuuksien ja lajitaitojen kehittämistä sekä systemaattisen harjoittelun opettelemista 

- Valmennus yksilöllistä ja yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää 

- Asiantuntijaverkoston luominen alkaa 


Lajiharjoitusmäärä: 


- 3 - 5 krt / vko (6 - 15 h/vko) 

- 4 - 6 krt / vko. (18 h / vko) 


Muu liikunta / ulkoilu: 


- 5-14h/viiko 

- Liikkuminen ja motoristen taitojen opettelu parantavat lasten edellytyksiä koulunkäyntiin ja uusien asioiden oppimiseen 

- Sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms. 

- Muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit 


Kokonaisliikuntamäärä: 


- 30h/viikko liikuntaa 

- Sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Leiritys: 


- Aloitetaan seuran leirit; 10-15 leiripäivää/vuosi 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta: 


- Valmennuksessa tunti-, viikko- ja kausisuunnitelma sekä paikallaolon seuranta 

- Kokonaisvaltaisen valmennuksen ja valmentajan oman toiminnan arviointi 


Ryhmäkoko: 


- N. 10 voimistelijaa / 2 valmentajaa 

- Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

- Yksilöllisen valmennuksen aloittaminen 

- Valmennus yksilöllistä ja yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää 

- Psyykkinen valmennus alkaa (sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta) 


Lajiharjoitusmäärä: 


- 4 - 6 krt / vko. (10 - 18 h / vko) 

- 5 - 8 krt / vko (25 h / vko) 


Muu liikunta / ulkoilu: 


- väh. 6 -8 h / vko 

- Sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms. 

- Muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit 


Kokonaisliikuntamäärä:


 - Lajiharjoittelua ja muuta liikuntaa n. 20-30 h / vko 


Leiritys: 


- Alue- / valtakunnalliset liiton leirit (n. 6kpl / vuosi, yht.25-30vrk) 


Valmennuksen suunnittelu- ja seuranta: 


- Valmennuksessa viikko- ja kausiseuranta 

- Teline-, ominaisuus- ja liikeseuranta 

- Yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta. 


Ryhmäkoko: 


- N. 10 voimistelijaa / 2 valmentajaa 

- Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

13-15

Valintavaihe

+
-

- Valmennus yksilöllistä

- Yhteistyö muiden valmentajien kanssa tärkeää 

- Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen ja tunnetilojen hallinta) 


Lajiharjoitusmäärä: 


- 5 - 8 krt / vko (18 - 25h / vko) 

- 9 - 11 krt / vko (25+h / vko) 


Muu liikunta: 


- N. 5 - 8h / vko 

- Sisältää pelit, leikit, koululiikunnan, ulkoilut ja muut liikunataharrastukset tms. 

- Muita suositeltavia lajeja ovat yleisurheilu, juoksu, hiihto, uinti, pyöräily, pallopelit 


Kokonaisliikuntamäärä: 


- N. 23 - 33 h / vko 

- Sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan Leiritys: 

- Liiton alue- ja valtakunnalliset leirit (N. 25 - 50vrk) 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta: 


- Valmennuksessa viikko-, kausi,- ja pitkäntähtäimen suunnitelma

- Ominaisuus-, liike-, ja sarjaseuranta 

- Yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta


Ryhmäkoko: 


- 5 - 10 voimistelijaa / 2-3 valmentajaa 

- Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

16-20

Huippuvaihe

+
-

- Valmennus aiempaa enemmän vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä

- Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen) 


Lajiharjoitusmäärä: 


- 9 - 11 krt / vko (25+h / vko) 


Muu liikunta: 


- N. 5 - 8 h / vko 

- Sisältää pelit, ulkoilut, koululiikunnan, muut liikuntaharrastukset tms. 


Kokonaisliikuntamäärä: 


- N. 30 - 35 h / vko 

- Sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Leiritys: 


- Valtakunnalliset liiton leirit. (100 - 200 vrk / vuosi) 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta: 


- Yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta


Ryhmäkoko: 


- 5 - 10 / 2 - 3 valmentajaa 

- Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden

20-40

Huippuvaihe

+
-

- Valmennus vuoropuhelua ja yhdessä tavoitteisiin pyrkimistä

- Psyykkinen valmennus jatkuu (sisäisen motivaation vahvistaminen, tunnetilojen hallinta, kilpailutilanteen hallitseminen) 


Lajiharjoitusmäärä: 


- 9 - 12 krt / vko (25 -> h / vko) 


Muu liikunta: 


- N. 5 - 8 h / vko 

- Sisältää pelit, ulkoilut ja muut liikuntaharrastukset tms. 


Kokonaisliikuntamäärä: 


- N. 30 - 40 h / vko 

- Sisältää lajiharjoittelun ja muun liikunnan 


Leiritys: 


- Valtakunnalliset liiton leirit. (100 - 200 vrk / vuosi) 


Valmennuksen suunnittelu ja seuranta: 


- Yksityiskohtainen ja yksilöllinen valmennuksen suunnittelu ja seuranta


Ryhmäkoko: 


- 5 - 10 / 2 - 3 valmentajaa

- Yksi valmentaja viittä voimistelijaa kohden