Urheilijaksi kasvu ja arjen hallinta

0-6

Lapsuusvaihe

+
-

"Kokeilee ja innostuu" - aktiivinen voimistelu-uran aloitus 


Urheilullinen elämäntapa: 


- Perheen tukeminen terveellisen ravitsemuksen ja liikunnallisen elämäntavan toteuttamisessa 

- Lääkäri ja terveydravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla 


 Ajankäyttö/vrk: 


- Uni väh. 10h, liikuntaa 3-4h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. 

- Liikuntaa 30+h/vko 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen:


- Innostuu lajileikeistä 

- Viihtyy harjoitustilanteessa 

- Oppii toimimaan ryhmässä

7-9

Lapsuusvaihe

+
-

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen 


Urheilullinen elämäntapa: 


- Ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla 


Ajankäyttö/vrk: 


- Uni väh. 10h, liikuntaa 3-4h, ruokailukerrat 5-7x/vrk-

 Liikuntaa 30+h/vko 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen: 


- Innostuu lajiharjoittelusta 

- Kiinnostuu oppimisesta 

- Ryhtyy huolehtimaan välineistä ja omista tavaroista 

- Ryhmän merkitys kasvaa 

- Rohkeus esiintyä kasvaa

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen 


Urheilullinen elämäntapa: 


- Päivän pääateriat ja yöunen määrä vanhempien vastuulla 

- Ymmärtää välipalojen / eväiden tarpeellisuuden 

- Kasvaa urheilulliseen elämäntapaan 


Ajankäyttö / vrk: 


- Uni väh.10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x/vrk 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen: 


- Ymmärtää harjoittelun merkityksen oppimiseen 

- Harrastaminen säännöllistä 

- Osaa huolehtia omista välineistä ja tavaroistaan 

- Ylpeys omasta lajista ja taidoista kehittyy 

- Ystävien löytäminen ryhmästä ja niiden merkitys tärkeää 

- Vastuun ottaminen omasta harjoittelusta kasvaa 

- Halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa 

- Osaa vanhempien tuella huolehtia arkirutiineista ja harjoitusaikatauluista

13-15

Valintavaihe

+
-

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen 


Urheilullinen elämäntapa: 


- Tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen 

- Ymmärtää terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon edellytyksinä kehittyä urheilijana 

- Ymmärtää unen ja ravinnon vaikutuksen suorituskykyyn 


Ajankäyttö/vrk: 


- Uni 9-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk 


Huippu-urheilijaksi kasvaminen: 


- Vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa 

- Halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle 

- Ymmärtää arjen ja muun elämän valintojen vaikutuksen harjoitteluun 

- Omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen 

- Sitoutuminen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan 

- Palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely 

- Ymmärtää kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun

16-20

Huippuvaihe

+
-

"Kehittyy ja menestyy" - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla 


Urheilullinen elämäntapa: 


- Hhuippu-urheilijan elämäntapa 

- Ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä 

- Ymmärtää unen ja ravinnon vaikutuksen suorituskykyyn 


Ajankäyttö/vrk: 


- Uni 9-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk


Huippu-urheilijaksi kasvaminen: 


- Valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen 

- Kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä 

- Ymmärtää arjen ja muun elämän valintojen vaikutuksen harjoitteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen 

- Sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin 

- Vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

20-40

Huippuvaihe

+
-

"Valloittaa ja voittaa" Urheilullinen elämäntapa: - Huippu-urheilijan elämäntapa - Ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä - Ymmärtää unen ja ravinnon vaikutuksen suorituskykyyn - Ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen: - Valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen - Kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä - Sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin - Vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa