Ikäryhmän painopisteet

0-6

Lapsuusvaihe

+
-

Toiminta kestää kansainvälisen vertailun 

- Harjoittelussa kansainvälinen vaatimustaso (8v ->) 

- Urheilusta innostuminen ja lajirakkauden syttyminen 

- Riittävä kokonaisliikunta- sekä lajiharjoitusmäärä 

- Perustaitojen ja ominaisuuksien monipuolinen harjoittelu 

- Kasvun ja kehityksen huomioiminen 

- Urheilijaksi kasvamisen tukeminen yhdessä kodin kanssa 

- Vastuullinen voimistelu: Lasten laadukas voimistelu

7-9

Lapsuusvaihe

+
-

- Perusliikkeiden täydellinen hallinta 

- Vastuullinen voimistelu: Turvallinen harjoittelu

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

- Perusliikkeiden täydellinen hallinta 

- Laajan liikevalikoiman saavuttaminen 

- Vastuullinen voimistelu: Osallistava valmennus

13-15

Valintavaihe

+
-

- Harjoittelun määrän ja laadun nousujohteinen lisääntyminen 

- Kasvun ja kehityksen huomioiminen erityisesti kasvupyrähdyksen aikana 

- Murrosiän huomioiminen ja urheilijana kasvamisen tukeminen 

- Koulunkäynti mahdollistaa kansainvälisen tason harjoittelun 

- Kilpailemisessa kansainvälinen vaatimustaso 

- Vastuullinen voimistelu: Voimistelijan oman sisäisen motivaation ja itseluottamuksen tukeminen

16-20

Huippuvaihe

+
-

- Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa 

- Vastuullinen voimistelu: Esikuvana oleminen

20-40

Huippuvaihe

+
-

- Kuormituksen ja palautumisen oikea suhde 

- Huippusuorituksien saavuttaminen 

- Kilpaileminen ja voittaminen arvokilpailuissa 

- Aikuiseksi urheilijaksi kasvaminen 

- Vastuullinen voimistelu: Mediakäyttäytyminen