top of page

Voimistelijaksi kasvu ja arjen hallinta

-7

Lapsuusvaihe

+
-

"Kokeilee ja innostuu" - aktiivinen voimistelu-uran aloitus Urheilullinen elämäntapa ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla. ajankäyttö/vrk: uni 10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen innostuu lajileikeistä viihtyy harjoitustilanteessa oppii toimimaan ryhmässä

8-10

Lapsuusvaihe

+
-

"Oppii ja omaksuu" - voimistelun perusliikkeiden ja ominaisuuksien rakentaminen Urheilullinen elämäntapa ravinnosta, levosta ja arkiliikunnasta huolehtiminen vanhempien vastuulla ajankäyttö/vrk: uni 9-10h, liikuntaa 3h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen innostuu lajiharjoittelusta kiinnostuu oppimisesta ryhtyy huolehtimaan välineistä ja omista tavaroista ryhmän merkitys kasvaa rohkeus esiintyä kasvaa

10-12

Lapsuusvaihe

+
-

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen Urheilullinen elämäntapa päivän pääateriat ja yöunen määrä vanhempien vastuulla ymmärtää välipalojen/eväisen tarpeellisuuden kasvaa urheilulliseen elämäntapaan ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 3-5h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen ymmärtää harjoittelun merkityksen oppimiseen harrastaminen säännöllistä osaa huolehtia omista välineistä, musiikeista ja tavaroistaan ylpeys omasta lajista ja taidoista kehittyy ystävien löytäminen ryhmästä ja niiden merkitys tärkeää vastuun ottaminen omasta harjoittelusta kasvaa halu onnistua harjoituksissa ja kilpailuissa osaa vanhempien tuella huolehtia arkirutiineista ja harjoitusaikatauluista

12-14

Valintavaihe

+
-

"Harjoittelee ja kilpailee" - kilpaurheilijaksi kasvaminen Urheilullinen elämäntapa tilanteeseen sopivasta ravinnosta huolehtiminen ymmärtää terveellisen ravitsemuksen ja riittävän levon edellytyksinä kehittyä urheilijana ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen vastuu omasta harjoittelusta yhdessä valmentajan kanssa halu menestyä ja ymmärrys sen asettamista vaatimuksista harjoittelulle omien vahvuuksien tunnistaminen ja itsetunnon vahvistaminen sitoutuminen vuositasolla palautteen vastaanottaminen ja pettymysten käsittely ymmärtää kehon muutosten vaikutuksen harjoitteluun

14-16

Valintavaihe

+
-

"Kehittyy ja menestyy" - voittamaan oppiminen kaikilla tasoilla Urheilullinen elämäntapa huippu-urheilijan elämäntapa ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

16-30

Huippuvaihe

+
-

!Valloittaa ja voittaa" Urheilullinen elämäntapa huippu-urheilijan elämäntapa ymmärtää ja noudattaa käytännössä terveellistä ruokavaliota ja unirytmiä ajankäyttö/vrk: uni 8-10h, liikuntaa 4-6h, ruokailukerrat 5-7x/vrk. Huippu-urheilijaksi kasvaminen valmentautuu tinkimättömällä työnteolla, uskoo onnistumiseen ja menestykseen kantaa tavoitteellisesti vastuun omasta valmentautumisestaan ja siihen liittyvistä päätöksistä sitoutuu pitkän aikavälin tavoitteisiin, selkeät sopimukset eri osapuolten välillä vuorovaikutus valmentajan ja eri sidosryhmien kanssa

bottom of page